Gods bescherming

Psalm 32

6 Daarom zal iedere heilige tot U bidden
ten tijde dat U Zich laat vinden.
Voorzeker, een overstroming van machtige wateren
zal hem niet bereiken.
7 U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid,
U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela
(Psalm 32:6-7)

De grote vraag die we hier moeten of kunnen stellen, kan een christen iets naars overkomen? En dat is een hele moeilijke vraag, vooral als we kijken naar wat er in de bijbel beschreven staat over Gods bescherming. De bijbel laat over het algemeen weten dat wij ons geen zorgen hoeven te maken omdat God ons beschermt. Daar tegenover staat de weerbarstige werkelijkheid die ook veel christenen overkomt.

Het makkelijkste antwoord is dat we iedereen in zijn waarde laten, niemand doet dan iets verkeerd, God niet en wij niet. God is dan helemaal niet verplicht om ons te beschermen tegen wat dan ook, de bijbel verzen zijn dan niet toe te passen op ons persoonlijke leven. Wij zijn dan gevrijwaard van elke verantwoordelijkheid van calamiteiten die ons overkomen in dit leven. We hebben geen geloof nodig omdat het helemaal van Gods soevereiniteit afhangt en niet van de beloften die in de bijbel lijken te staan.

David heeft het er vaak over, bijvoorbeeld in psalm 91 waarin hij heel duidelijk laat weten dat hij er van overtuigd is dat hem niet overkomt. Als zijn er duizenden om hem heen die vallen, ja zelfs tienduizenden, hem zal niets overkomen. Maar aan de andere kant als we zijn leven bekijken dan is dat echt geen makkelijk leven geweest. Hoe zit dat nu precies?

Ten eerste moeten we leren begrijpen dat het God is die juist in die calamiteiten uitkomst biedt. Zonder die calamiteiten hebben we Gods bevrijding niet nodig. Gods belofte is niet dat wij geen calamiteiten zullen tegen komen, Zijn belofte is dat Hij het oplost. En daar komt het tweede vereiste, want dat is wat David ook elke keer weer aanwijst in zijn psalmen als de bron van verlossing. Mensen die op God vertrouwen.

Dus wij hebben wel degelijk een verantwoordelijkheid. Jezus zei het al, wij moeten zoeken naar het koninkrijk van God, wij moeten leven zo invullen dat God nummer 1 is en dan zal Hij voor al het andere zorgen. Die verantwoordelijkheid blijft staan en moeten wij ook serieus nemen. En daar zit toch echt de sleutel voor een leven in de bescherming van Gods armen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.