Geborgen in de tempel

Psalm 29

7 De stem van de HEERE hakt vurige vlammen uit de wolken.
8 De stem van de HEERE doet de woestijn beven,
de HEERE doet de woestijn Kades beven.
9 De stem van de HEERE doet de hinden jongen werpen
en ontschorst de wouden;
maar in Zijn tempel zegt eenieder: Hem zij de eer!
(Psalm 29:7-9)

Het lijken allemaal beelden die we in de natuur zien. En natuurlijk laat de natuur ook Gods karakter zien, Gods heerlijkheid. Het is Zijn schepping, Hij heeft alles gevormd. Maar we moeten uitkijken dat we niet bij dit uiterlijke beeld blijven hangen. Want het gaat om de God achter dit alles, het gaat om Wie Hij is. En zo moeten we dit zien, Zijn grootsheid en heerlijkheid is veel groter dan de bliksem in de lucht.

De schepping is Gods hart, het is Zijn verlangen. Hij staat boven alles en is in alles. En nu kunnen we dit zeggen met een diep religieuze intentie, maar of we dit werkelijk geloven hangt af van de vruchten in ons leven. In hoeverre vertrouwen we erop dat God echt alles in handen heeft? David had namelijk nergens meer angst voor, Hij wist dat God alles in handen had.

En dan gaat het niet alleen om natuur geweld, maar zelfs de natuurlijke levenscyclus is in Zijn handen. God is degene die kracht geeft, die voorziet. Hij heeft het geschapen met Zijn stem, wat Hij zegt gebeurd. En dat moet onze werkelijkheid worden, wij moeten dat zien in ons eigen leven.

En wat is dan onze verantwoordelijkheid? Heel simpel. Daarop gericht zijn, want als wij ergens anders naar verlangen verliezen we onze focus. Maar als we op God gericht zijn, zijn we veilig. Dan zal het einde van vers 9 werkelijkheid worden. Wij zullen in Zijn tempel zijn en Hem alle eer even die Hem toekomt. Wij zullen dicht bij Hem zijn en hoeven nergens bang voor te zijn. Want het is de stem van ONZE God die dat alles doet. Onze God die rust geeft, onze God die beschermt. Want Hij spreekt en het zal gebeuren.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.