De ceders van Libanon

Psalm 29

5 De stem van de HEERE breekt de ceders,
ja, de HEERE verbreekt de ceders van de Libanon.
6 Hij doet de Libanon huppelen als een kalf
en de Sirjon als een jonge, wilde os.
(Psalm 29:3-4)

Dit gaat niet over donder en bliksem, dit gaat niet over natuurverschijnselen, alsof God door natuurverschijnselen spreekt. Donder is donder en bliksem is bliksem, maar de stem van God komt van Hem. Hij spreekt, duidelijk en Hij overstemt elke autoriteit hier op aarde. En dat doet Hij niet door heel hard te praten, maar door de waarheid te spreken. De waarheid die elke leugen verbrijzeld, Zijn stem is als een waterval die men niet kan stoppen.

En de ceders in dit vers, zijn niet de bomen, het zijn de sterken van de aarde. Het zijn de hoge pieten die alle autoriteit hier op aarde lijken te hebben. Zij waar mensen tegen op kijken omdat hun woord gewicht lijkt te hebben. Zij die spreken en het gebeurd. God zal hun autoriteit breken, want Zijn stem overstijgt de stem van deze mensen. Ook zij zijn geschapen door Zijn hand. Ook zij komen op een punt dat ze moeten luisteren.

Wat wij in deze verzen moeten lezen is de eenvoud van de mens. Hoe hoog ze ook op de ladder staan, ze hebben geen enkele autoriteit uit henzelf. Want ook zij moeten verantwoordelijkheid afleggen aan de stem der stemmen. Hij spreekt en het gebeurd, Zijn woorden komen nooit terug zonder dat ze het doel hebben bereikt dat Hij heeft gesproken. Zijn stem heeft meer waarde dan alle stemmen bij elkaar.

En dat moeten wij leren begrijpen, wij die zoveel kletsen, zoveel woorden verspillen aan onzin. God is niet zo, Zijn woord is letter voor letter meer dan goud waard. En dat is wat David hier duidelijk wil maken, ontnuchteren. Want soms kunnen wij onszelf zo de hemel in kletsen, alsof we alles voor elkaar. De juiste theologie, de juiste denominatie, het juiste geloof, maar het is Gods stem die jouw leven moet veranderen.

Want zoals Gods stem hemel en aarde schiep, zo is het Gods stem die jouw leven bepaald. Leer luisteren en wees niet als de cederen van Libanon. Zij zullen worden verbroken, ook zij zullen buigen en Hem alle lof en eer geven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.