De stem van God

Psalm 29

3 De stem van de HEERE klinkt over de wateren,
de God der ere dondert;
de HEERE is op de grote wateren.
4 De stem van de HEERE is vol kracht,
de stem van de HEERE is vol glorie.
(Psalm 29:3-4)

Sommige mensen hebben God monddood gemaakt. Om de waarheid te beschermen denken ze dat God vandaag de dag niet meer wil spreken. Hoe klein denken we dan van God, alsof Hij ons nodig heeft om Zijn waarheid te beschermen. Maar God laat Zich niet monddood maken, Zijn stem klinkt over de wateren, Zijn stem is als een donder en gaat altijd door. En dat is de boodschap die we hier moeten leren. Wij zijn geen advocaten voor God, wij mogen misschien zijn hulpje zijn, maar het is altijd God die Zijn waarheid openbaart.

En zo moeten we ook naar de bijbel kijken, het is niet de bijbel die de waarheid openbaart, het is God die door Zijn Heilige Geest de waarheid openbaart. En als je het niet gelooft, lees de bijbel maar. Want in de bijbel is het God die ons laat weten dat het Zijn Heilige Geest is die ons de waarheid zal openbaren. Dus we kunnen nog zo slim zijn, we zouden nog zoveel grieks of hebreeuws kunnen lezen, zonder de Heilige Geest zullen we de waarheid niet kennen.

En daar moeten wij onszelf van overtuigen, wij moeten weten dat het God is die nog steeds spreekt. Hij is niet gestopt nadat de laatste apostel was overleden en Hij zal nooit stoppen met het openbaren van Zijn waarheid en Zijn glorie. Vergeet even wat je geleerd hebt, wees niet bang dat je ingepalmd zal worden door de leugen. Als jij vertrouwt op God en Zijn Heilige Geest, dan mag je weten dat Hij je altijd in de waarheid zal leiden.

Elke vorm van krampachtigheid over dogma’s zal alleen maar leiden tot false leer. Maar zij die oprecht vertrouwen op een God die de waarheid zal geven aan een ieder die er naar verlangt zullen in de waarheid wandelen. Ze hoeven niet de hele waarheid te weten, maar de Heilige Geest zal hen alles openbaren dat zij nodig hebben. Ze hebben de waarheid in hen, het is altijd daar, ook al weten ze het niet.

De stem van de Heere klinkt nog steeds, vol kracht en vol glorie. En daar moeten wij op vertrouwen en op niets anders. Zelfs de bijbel is niet de basis voor ons geloof, het is Gods kracht, Gods openbaring. En natuurlijk is die geopenbaard in de bijbel, mij zij die hem lezen zonder de Heilige Geest, zullen die openbaring niet kunnen vinden.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.