Zoek Zijn aangezicht

Psalm 27

8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt:
Zoek Mijn aangezicht.
Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,
(Psalm 27:8)

Kan het nog duidelijker? Gods verlangen is dat wij Zijn aangezicht zoeken, vergeet alle regeltjes waar we onze kerkboeken mee volschrijven en richt je op dit verlangen van de Vader. Het doel van de kerk is dat we Gods aangezicht zoeken. En als wij Gods aangezicht zoeken is dat een antwoord op wat Hij van ons vraagt. Stel jezelf eerlijk de vraag, staat mijn leven in het teken van het zoeken naar Zijn aangezicht.

De relatie die David hier heeft met de Vader is de relatie wij ook moeten ontwikkelen. Lees dit vers nog eens, David heeft het over wat zijn hart hem vertelt. Zijn hart resoneert het verlangen van God, zijn hart echoed wat God zelf ook zegt. Want David weet dat God er naar verlangt dat wij Zijn aangezicht zoeken, en daarom herhaalt dit verlangen, hijzelf wil Gods aangezicht ook zoeken.

Het is heel simpel, het is jouw keuze, want Hij heeft al voor jou gekozen. Zijn keuze is duidelijk, Hij verlangt er naar dat wij naar Hem verlangen. Wij denken dat Hij blij wordt als wij trouw elke zondag naar de kerk gaan, als wij trouw blijven aan de psalmen, berijmd of onberijmd. Sorry, maar het interesseert Hem niet zoveel. Iemand die een onberijmde psalm zingt vanuit zijn verlangen naar het aangezicht van God is dichter bij God dan iemand die het nieuwste aanbiddingslied mee kan zingen maar alleen meedanst omdat het leuk is. En andersom geldt natuurlijk precies hetzelfde.

Als wij in contact komen met God dan is dit wat Hij ons ook zal vertellen. Zoek mijn aangezicht, kom zo dicht mogelijk bij mij. Ik ben het die betrokken wil zijn in jouw leven, Ik ben het die alles van jou weet. Het mooiste wat we in dit leven kunnen bereiken is niet miljonair worden of populair, het is dicht bij God komen, Zijn aangezicht zoeken.

This entry was posted in 19 Psalmen, Bible. Bookmark the permalink.