Zijn aangezicht zoeken

Psalm 27

8 Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt:
Zoek Mijn aangezicht.
Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,
9 verberg Uw aangezicht niet voor mij.
Wijs Uw dienaar niet af in toorn,
U bent mijn hulp geweest;
laat mij niet in de steek en verlaat mij niet,
o God van mijn heil.
(Psalm 27:8-9)

Vers 9 gaan we pas begrijpen als we hebben leren verlangen naar het aangezicht van God. Want als we dat verlangen al niet hebben, hoe kunnen we het dan missen? En dat is het probleem waar veel christenen tegen aanlopen. Ze hebben niet geleerd om de beginfase van een relatie met God te ontwikkelen. Ze zijn christen vanaf hun geboorte, het hoort bij hun identiteit en daarom zien ze niet hoe ze die beginfase nog kunnen ontwikkelen.

Een relatie heeft groei nodig en die relatie begint pas als we een keuze maken om God beter te leren kennen. En die maken we niet als we geboren worden, die maken we op het moment dat we inzien dat we niet zonder Hem verder kunnen. En dat is moeilijk voor iemand die als christen is geboren. David zoek het aangezicht van God omdat hij weet dat God dat van hem verlangt en hij kan niet meer zonder omdat hij het heeft ervaren.

God is zijn hulp geweest, God is zijn enige hoop. En daarom is er dit gebed dat God hem niet zal verlaten. Maak die keuze in jouw leven, het maakt niet hoe lang je al christen bent. Begin bij het begin, zoek Zijn aangezicht, dan komt er vanzelf het moment dat je niet meer zonder kunt. Dan voel je je alleen als het even niet meer lijkt te lukken.

Dan is verlatenheid niet omdat je alleen bent, maar dan is er verlatenheid omdat je net als Jezus je verlaten voelt van Gods aanwezigheid. Want soms verstopt God Zich omdat Hij wil zien of je naar Hem verlangt. En bij David is het duidelijk, hij wil God alleen. En dat kan ook in jouw leven werkelijkheid worden, maar het is een keuze die bij jou ligt. Wil jij Gods aangezicht ook zien in jouw leven?

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.