Niet in de kou

Psalm 22

5 Op U hebben onze vaderen vertrouwd,
zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd.
6 Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered,
op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd.
(Psalm 22:5-6)

Denk aan Hebreeen 11 waarin de schrijver ook allemaal mensen aanhaalt die hebben vertrouwd op God. Allemaal mensen die meer vertrouwen hadden in de werken van God dan hun eigen werken. Ze wisten dat God trouw zal blijken, ze wisten, zelfs als ze het antwoord niet zouden zien in dit leven, God houdt woord.

Wanneer men over geloof spreekt in de bijbel, is het dit vertrouwen dat men bedoelt. Een vertrouwen dat God hoort, een vertrouwen dat God doet wat Hij heeft beloofd. Geloof is zoveel dieper dan ergens een mening over hebben. Het is een diep vertrouwen dat God is Wie Hij zegt dat Hij is en doet wat Hij heeft beloofd. En als we dat geloof ontwikkelen in ons leven dan komt het tot leven. Dan is het een actief geloof dat elke dag weer nodig is.

Wat een mooie verzen lezen we hier, een geloof dat ziet wat God heeft gedaan in het verleden. Kijk, zij werden niet beschaamd in hun vertrouwen op God, toen zij tot God riepen, antwoordde Hij in Zijn liefde. Met andere woorden, Hij liet hen niet in de kou staan en ook wij zullen niet in de kou hoeven te staan. We mogen op God vertrouwen dat Hij ons roepen hoort.

Dit is de God die Jezus naar de aarde zond, dit is de God die manna uit de hemel liet regenen en Hij is onze God waar wij op mogen vertrouwen. Lees de bijbel van kaft tot kaft en je leest over een God die trouw is aan Zijn woord. Een God die hoort als wij roepen. Wat een heerlijke verzen om te lezen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.