God is trouw, het is gebleken

Psalm 22

4 Maar U bent heilig,
U troont op de lofzangen van Israël.
5 Op U hebben onze vaderen vertrouwd,
zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd.
(Psalm 22:4-5)

Denk aan het verhaal van Mozes, hoe hij samen met het volk door de Rode Zee wandelde. Wat een machtig verhaal en zo zijn er nog vele andere verhalen in de bijbel die laat zien hoe groot Gods werk is. Maar als we eerlijk zijn dan zijn het voor ons niet meer dan zondagsschoolverhalen. Het is leuk om de kinderen te vertellen, het is mooi om er over te zingen dat wij zo’n machtige God hebben, maar is dat alles?

In de eerste verzen van deze psalm hebben we kunnen lezen dat David niks meer van God hoort. Hij vraagt zich af waar God nu is, er komt geen enkel antwoord op zijn roepen. En dan in vers 4 komt er een ‘maar’. Want nu op dit moment schijnt God niet te antwoorden, maar dat moet niets doen met mijn geloof. Want kijk naar het verleden, kijk naar hoe God met onze voorouders aan het werk is gegaan.

Geef niet op, God heeft altijd laten zien dat Hij trouw is gebleven. Er is nooit iemand die heeft gezegd dat God hem heeft laten vallen. Soms lijkt het moeilijk en dan moeten we laten zien dat we geloof hebben, maar daarna is het altijd God die de situatie in de hand heeft. En zo moeten we deze verzen lezen, een bemoediging dat God altijd uitkomst biedt.

Wij zijn niet de eerste hier op aarde, wij zijn niet de eerste die een probleem hebben. Er zijn mensen voor ons geweest die hebben laten zien dat ze konden vertrouwen op God. Dat als God de touwtjes in handen had ze niets te vrezen hadden. Zelfs als ze even niets van God leken te horen mochten ze blijven vertrouwen. En hetzelfde geldt nog steeds voor ons.

Wij moeten Jezus volgen in Zijn vertrouwen op de Vader. Hij is ons voorgegaan en God is trouw gebleken. Wij mogen Hem daarin volgen en mensen zullen zien dat God ook trouw is in ons leven.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.