Gods oordeel

Psalm 9

8 Maar de HEERE zetelt voor eeuwig,
Hij heeft Zijn troon gereedgemaakt voor het gericht.
9 Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en over de volken op billijke wijze rechtspreken.
(Psalm 9:8-9)

Moses was een rechter, daarna kwamen er nog meer richters en ook de koningen van Israel waren rechters. Zij moesten rechtvaardige besluiten nemen in de geschillen tussen mensen. In onze tijd hebben we ook rechters, maar elke rechter is beperkt. Een Nederlandse rechter heeft in België niets te zoeken.

In Genesis 18:25 word God de rechter van de hele aarde genoemd. Dat is dus dezelfde taak maar dan over de hele aarde, Hij mag een oordeel vellen over iedereen hier op aarde. Vele malen in de bijbel wordt dan ook de dag van het grote oordeel aangehaald, zowel in het oude als in het nieuwe testament. God heeft Zijn troon gereed gemaakt voor het gericht.

Ten eerste zijn er veel mensen die dit in twijfel trekken, ze zien niet hoe er een God is die hun leven zal beoordelen of veroordelen. Maar als we het omdraaien dan is de echte reden dat de mens er blijkbaar geen behoefte aan heeft om rekenschap af te leggen. En als we dat doortrekken naar ons christelijk geloof dan zijn er veel christen die nog steeds precies hetzelfde denken, ze hebben er geen behoefte aan om rekenschap af te leggen voor hun leven en gebruiken daar het werk van Jezus als excuus voor.

Maar ook in het evangelie van Jezus is er nog steeds een troon waar God op zal zitten en de wereld zal oordelen in gerechtigheid. Jezus is er heel duidelijk over, er zullen mensen zijn die zeggen bij Jezus te horen en toch zullen zij niet het goede oordeel ontvangen. Jezus zal dan zeggen dat Hij hen niet kent. En dat laatste is de sleutel bij die grote dag, ben jij gekend door Jezus?

De Heere zetelt voor eeuwig, de Schepper van hemel en aarde heeft zijn schepping niet losgelaten en zal het nooit loslaten. Hij neemt iedereen serieus en zal daarom ook serieus een oordeel vellen over ons leven. Of we het nu willen of niet, of we misschien een excuus hebben verzonnen, we kunnen er niets aan veranderen. We zullen allemaal voor Zijn troon staan en de vraag is dan of we Jezus kennen of niet? En dat gebeurd alleen als we een relatie hebben met hem, uit Zijn wijsheid wandelen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.