Simpel God loven

Psalm 9

1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘Dood van de zoon’.
2 Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart,
ik zal al Uw wonderen vertellen.
3 In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen,
ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!
(Psalm 9:1-3)

Dit noemen we evangeliseren. God groot maken, vertellen van de heerlijke werken van God. Wij maken het evangeliseren zo technisch, je moet het juiste zeggen om de mensen te overtuigen. Er zijn hele boeken geschreven over evangelisatie technieken die proberen om ingangen te vinden in het leven mensen. Alsof we een product verkopen, maar we verkopen geen product waardoor het leven beter wordt.

We getuigen van een God die goed is, we getuigen van een God waarin wij onze schuilplaats hebben gevonden. We getuigen van een God die ons doet opspringen van vreugde. We getuigen van een God die wij alleen maar kunnen loven met heel ons hart. En dat moet ook de reden zijn dat we psalmen zingen tijdens de kerkdienst, niet omdat we het altijd doen, maar omdat we willen getuigen van Gods heerlijke majesteit.

Dit is een hele andere insteek voor ons geloof. Het ontdoet ons geloof van rituelen en dogma’s. We zijn niet meer bezig met het zoeken naar antwoorden op levensvragen, we leven gewoon met de Schepper van hemel en aarde. Een levenswandel waarin God werkelijk aanwezig is. Want als we eenmaal op dat pad wandelen dan is er geen behoefte meer aan de vraag waarom we hier zijn.

We hoeven niet meer mensen er van te overtuigen dat er een God is. Want zoals jij weet dat je een broer of zus hebt, kan niemand daar wat aan veranderen door jou te zeggen dat je geen broer of zus hebt. Zo is God niet een verhaal dat we moeten bewijzen, het bewijs leeft in ons en niemand kan dat ontkennen. Jezus in ons. Of de mensen nu met een psychologisch onzinnig verhaal komen of niet, wij kunnen het niet meer ontkennen.

En daarom zijn deze verzen heerlijk om te zingen. God is groot, ik spring op van vreugde. Hij is goed en waardig om te loven. Dat is wat mensen moeten horen, we kunnen ze niet overtuigen door woorden, ze moeten God zien. En dat kunnen ze alleen als God in ons leven aan het werk is.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.