Kwaad is slecht

Psalm 5

10 Want in hun mond is niets wat betrouwbaar is,
hun binnenste is enkel verderf,
hun keel is een open graf,
met hun tong vleien zij.
11 Verklaar hen schuldig, o God,
laat hen ten val komen met hun opvattingen;
verdrijf hen om hun vele overtredingen,
want zij zijn U ongehoorzaam.
 (Psalm 5:10-11)

David heeft het hier niet alleen over schreeuwlelijkerds, mensen die met een grote mond alles willen overheersen. Dit gaat over de motivatie van het hart. En dat zijn echt niet alleen maar de mensen die met een grote mond alle andersdenkenden in een hoekje drukt. Het gaat hier om mensen die een opvatting aanhangen waardoor onrechtvaardigheid verheerlijkt wordt.

In Johannes 3 is het heel duidelijk dat er mensen zijn die niet blij zijn dat Jezus Zijn licht over hun leven laten schijnen. Zij hebben hun daden liever dan dat ze verlangen naar oprechte rechtvaardigheid. En in onze tijd betekent dat echt niet meer dat ze zich proberen te verstoppen voor hun daden en ze het alleen ‘s nachts doen, ze creëren gewoon een leven waarin ze God buitensluiten. En daarom is hun mond niet betrouwbaar, want wat ze zullen zeggen zal altijd in dat licht gezien moeten worden.

De wereld gaat verder en verder, God mag nergens meer bij betrokken worden. En dat is niet omdat ze wederzijds respect willen creëren, het is om God buiten te sluiten bij de verlangens die ze hebben. En dan is hun keel een open graf, de woorden die ze spreken hebben geen enkele link met de rechtvaardigheid in God. En langzamerhand veranderd de betekenis van God op deze aarde.

Want uit die kelen is het geloof een mening geworden die we alleen thuis mogen gebruiken. God is dan een fantasie geworden en achterhaald door de wetenschap. Het moraal wordt bepaald door de democratie en niet door de Schepper. En zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar het is onze taak om dat niet te accepteren. Wij moeten deze leugens en opvatting niet aannemen als onze waarheid.

En daarom roept David op om hier een eind aan te maken. David verlangt er naar dat God de leugen als leugen openbaart, het donkere hart schuldig verklaart. En dat moet ook ons verlangen zijn, want dit is de basis voor de terugkomst van Jezus. Hoe meer wij verlangen naar een rechtvaardig leven, hoe meer wij verlangen naar de komst van Jezus, dat God regeert boven alles.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.