Gods weg voor jou

Psalm 5

8 Ik echter zal door Uw grote goedertierenheid
Uw huis binnengaan,
mij buigen naar Uw heilig paleis
in vreze voor U.
9 HEERE, leid mij in Uw gerechtigheid,
omwille van mijn belagers;
maak Uw weg vóór mij recht.
 (Psalm 5:8-9)

Als christen moeten we er van overtuigd zijn dat er een weg is, speciaal voor ons. Als wij werkelijk het verlangen hebben om Zijn verlangen werkelijkheid te laten worden in ons leven dan is er echt een weg die God recht maakt in ons leven. Hoezeer de wereld om ons heen ook tegen ons is, het is God die onze weg recht maakt.

En het sleutelwoord is ‘verlangen’. Wat is ons verlangen in dit leven? Verlangen wij naar de goedertierenheid van God in ons leven? Verlangen wij naar Zijn aanwezigheid? Zijn wij hongerig voor het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Want dat is ook de betekenis van gebed en aanbidding, het uitten van ons verlangen naar God.

Hoe meer we deze psalmen lezen, hoe meer we zien dat het een verwevenheid is van ons verlangen en gebed met Gods antwoord en werken. Meer en meer verdwijnen de scheidslijnen tussen ons leven en de almachtige God op de troon. Wij verlangen naar Zijn koninkrijk en Hij hoort ons verlangen en antwoordt.

En daarom zijn deze psalmen zo mooi en vol van een verlangen waarin God de centrale plek heeft in ons leven. In deze context is het gebed van David om de weg die God voor hem heeft recht te maken zo glorierijk. Vergeet al onze gebeden voor ons eigen gewin, vergeet onze eisen voor een beter leven, laat Uw koninkrijk komen Uw wil geschiede.

God heeft een weg voor jou, een weg die misschien onder vuur ligt, maar God zal overwinning geven. Daar is David van overtuigd en daar mogen wij van overtuigd zijn. Want als wij verlangen naar Zijn koninkrijk en naar Zijn gerechtigheid dan zal God onze weg recht maken. Hij zal ons leiden naar Zijn rechtvaardigheid.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.