Opspringen van vreugde

Psalm 5

12 Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen,
laat hen voor eeuwig juichen
omdat U hen beschut;
laat in U van vreugde opspringen
wie Uw Naam liefhebben.
13 U immers zegent de rechtvaardige, HEERE;
U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild.
 (Psalm 5:12-13)

Dit is het gevecht van een christen, het geloof dat God echt doet wat Hij zegt. Dat Hij echt een schild is in ons leven, dat Hij ons werkelijk beschut tegen de leugens en gevaren van deze wereld. Zo vaak is dit geloof onder vuur in onze westerse maatschappij, het begint al bij het ontkennen van het bestaan van een God.

Onze maatschappij wordt steeds verder gevuld met de kennis dat God slechts een vervulling van een leegte is. Er zijn zelfs christenen die dat preken, ze zien een leegte in het hart van mensen, een verlangen naar zingeving en willen dat opvullen met de kennis van de bijbel. Het wordt die overtuiging dat mensen houvast geeft in het leven. Maar dat is niet dezelfde houvast die David hier heeft.

David is er van overtuigd dat God dagelijks in Zijn leven betrokken is. Hij is er zeker van dat God in Zijn leven Zijn hand zal laten zien. David is er zelfs van overtuigd dat God dat ook zal doen bij een ieder die rechtvaardig is, een ieder die in God zijn toevlucht vindt. De vraag voor ons is of wij dat ook geloven?

Geloof jij dat God vandaag ook werkelijk Zijn hand wil openbaren in jouw leven? Geloof jij dat God in Zijn majesteit en macht jouw leven kan omringen met goedgunstigheid? Dit zijn geen gevoelens, dit is een werkelijkheid die we niet kunnen ontkennen. En als dat werkelijkheid wordt in ons leven zullen we ons kunnen verblijden, zullen we kunnen dansen van vreugde.

Want dat is het gebed van David in deze verzen, hij bidt dat de rechtvaardige degenen zullen zijn die zullen opspringen van vreugde door de kracht van God. Laat dit werkelijkheid worden in jouw leven. Geloof dat God ook vandaag nog Zich met jouw leven wil bemoeien.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.