Richt je op God

Psalm 5

1 Een psalm van David, voor de koorleider, bij fluitspel.
2 HEERE, neem mijn woorden ter ore,
let op mijn zuchten.
3 Sla acht op mijn stem als ik roep,
mijn Koning en mijn God,
want tot U bid ik.
 (Psalm 5:1-3)

Het is helemaal niet raar als we het gevoel hebben dat God niet luistert. Maar we moeten onszelf er wel aan herinneren dat het een gevoel is en niet de werkelijkheid. We voelen ons soms zo alleen terwijl we familie en vrienden hebben. We voelen ons soms zo afgewezen terwijl er in werkelijkheid mensen zijn die van ons houden. Soms voelen we geen andere optie dan uit het leven stappen, maar de werkelijkheid is dat je nog steeds van waarde bent.

Gevoel speelt een hele belangrijke rol in de psalmen, maar niet de rol die we denken dat het heeft. De psalmen zijn niet bedoeld om een goed gevoel te creëren, ze zijn juist bedoeld om ons gevoel te overstijgen met geloof. Denk aan psalm 103 waar de psalmist zichzelf vertelt dat hij God moet prijzen, maak niet uit wat je voelt, prijs God omdat Hij goed is.

En in die context mogen we deze psalm lezen. De psalmist probeert God niet te forceren om naar hem te luisteren, hij overschreeuwt elk ongeloof dat zegt dat God niet luistert. Wanneer gaan wij dat overschreeuwen, want als we eerlijk zijn is ons geloof doordrongen van het feit dat God maar doet wat hij wil doen en dat ons gebed er niet zoveel toe doet.

Hoor mijn stem, dat is wat de psalmist zegt tegen God. Misschien voelt het alsof God niet luistert, maar het is tot God dat Hij bidt. En wij moeten afstappen van het idee dat we dat niet tegen God mogen zeggen. Het is juist Zijn belofte dat als we ons tot Hem richten dat Hij naar ons hoort. En als wij werkelijk geloven in deze belofte dan zullen deze psalm met David mee kunnen zingen.

Het is tot U dat wij ons richten, U bent ons verlangen. Er is geen enkele andere God er is geen enkele andere houvast waar wij ons aan vast kunnen klampen. En dat is de getuigenis van David hier, het is het geloof van David dat zijn woorden niet leeg zullen terugkeren. Hoor ons Heere Jezus, antwoord op ons gebed. Wij richten ons op U en U alleen. Er is geen andere hoop dan U. Hebben wij dit geloof?

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.