Echte vreugde

Psalm 4

8 U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven
dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden.
9 In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen,
want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.
 (Psalm 4:8-9)

We kunnen het ons misschien niet zo voorstellen, maar de kerk zou eigenlijk een plek moeten zijn waar meer vreugde is dan welke andere plek dan ook. Wat wordt er gelachen in het stadion, wat wordt er gelachen in een kroeg en dan zitten wij op zondag met een gladgestreken gezicht netjes in de banken. Waar is de vreugde van een leven in de vrede die God ons geeft?

Natuurlijk is het plezier dat mensen hebben op het moment dat ze aangeschoten aan een barkruk zitten geen echte vreugde. Het is een blijdschap dat leeg is en geen enkele basis heeft. Maar betekent dat dan dat wij met een somber gezicht voor Gods troon moeten komen? Er is namelijk een blijdschap dat diep in ons hart wordt gegeven door God zelf.

David bezingt het in deze psalm, hij rekent zich rijk door de blijdschap die God hem heeft gegeven. Er mogen andere mensen blij worden van het schelden naar David, maar het is David die een blijdschap ontvangt van God zelf. En daardoor kan hij in vrede gaan liggen en slapen, want het is God die hem veilig doet wonen.

Waar zijn we mee bezig als christenen? Waarom doen we zo serieus? Laat God ons blijdschap geven in ons hart, een geloof waardoor we rustig kunnen slapen in Zijn aanwezigheid. Een blijdschap die niets of niemand ons kan afpakken. We zijn dan veilig in Zijn armen en kunnen gieren van blijdschap als een baby in de armen van zijn vader.

Weten we dan niet dat 1 van de vruchten van de Heilige Geest in ons leven vreugde is? Daar kan geen zwarte sok tegenop, daar kan geen vroom gezicht overheen. Het leven in de kracht van God, in Zijn Heilige Geest is een leven vol vreugde. Niet om losbandig te zijn, maar vreugde te hebben in het geloof en de bevrijding. Een vreugde die niet kapot kan door een geestelijke kater, want er zijn geen katers in ons geestelijk leven. Dit is werkelijke vreugde, sterker dan welke blijdschap in deze wereld dan ook.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.