Leeg

Psalm 1

4 Maar zo zijn de goddelozen niet:
die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.
5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht,
de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen.
 (Psalm 1:4-5)

De vraag is of we dit ook werkelijk geloven? Want als we dit werkelijk geloven, waarom rennen we dan zo achter de wereld aan? Waarom is het dan zo belangrijk om ons te profileren en te laten zien aan de mensen om ons heen wat we hebben en wat we bereiken? Het is misschien niet populair om hierover na te denken, maar dit zondagsschoollied is toch heel duidelijk dat het najagen van een leven zonder God leeg is.

Goddelozen zijn geen enge mensen die grote zonden begaan. Natuurlijk zijn er goddelozen die dat wel zijn, maar het merendeel van de goddelozen zijn mensen die hun leven baseren op hun eigen verstand. Zij geven God geen plek in hun leven omdat ze zelf willen bepalen hoe ze leven. Ze verachten de Schepper van hemel en aarde.

Sommige doen dat door te zeggen dat er helemaal geen god is, andere doen het door zelf een god te maken in hun leven. En dat zijn niet alleen moslims en hindoes, er zijn vele christenen die dat ook doen. Ze verzinnen verhalen over een god die zich geen zorgen maakt over zonden als homoseksualiteit of belastingontduiking. Of ze verzinnen een hele strenge God die nauwelijks ruimte geeft voor onze eigen creativiteit.

Goddelozen zijn mensen die er geen rekening mee houden dat er een echte God is die echt Zijn hart wil openbaren aan mensen. Een God die zelf wil bepalen Wie Hij is en niet een leuke theoloog die mooie woorden heeft. Mensen die oprecht verlangen naar de waarheid in God, verlangen naar Zijn verlangen.

Zo niet dan zijn we mensen die slechts kaf zijn, we hebben geen inhoud. Mensen die niet staande kunnen blijven voor de stoel van God. Hoe groots we ook zijn in de ogen van de wereld, er is niets in ons dat ook maar enig nut heeft. Wees niet godloos, maar vul je leven met Zijn heerlijkheid en Zijn verlangen. Dan zijn we als bomen geplant aan waterstromen, dan heeft ons leven nut, dan hebben we werkelijk succes.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.