De weg die God kent

Psalm 1

6 Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen,
maar de weg van de goddelozen zal vergaan.
 (Psalm 1:6)

Het is heel simpel, een rechtvaardige laat God toe in zijn/haar leven. Daarom kent de Heere de weg van een rechtvaardige, Hij is betrokken, heeft invloed en geeft bescherming. Een goddeloze daarentegen doet alles op eigen houtje en daarom zal die weg niet lang blijven staan, maar zal vergaan.

En daar komt het op neer in het evangelie, het is de keuze of we God toelaten in ons leven, dat we ons laten kennen door onze Heer. Op het moment dat we onze eigen weg gaan, op het moment dat we kiezen zelf onze weg te bepalen moeten we daar ook onze verantwoordelijkheid voor nemen. Want die weg zal nooit stand houden, die weg is een weg naar vernietiging.

Het is zo jammer dat we als kerk een verkeerd evangelie geven aan de mensen om ons heen. Een evangelie waarin mensen kunnen kiezen om de liefde van God te ontvangen maar geen keuze hoeven te maken om God ook werkelijk toe te laten in hun leven. Mensen die het bloed van Jezus gebruiken om hun zonden af te wassen, maar doorgaan op de weg die zal vergaan.

Kom niet met het verhaal dat dit het oude testament is, het is Jezus die zelf heeft gezegd dat Hij kwam om alles te vervullen. Nog steeds moeten wij een weg bewandelen die God kent. Ga niet je eigen weg, want het is een weg die zal vergaan, ga op een weg die door God wordt gekend. Zo moeten wij leven als christenen, niet in de duisternis, weg van God, maar in het licht van Jezus zodat alles openbaar is.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.