Monthly Archives: April 2017

Het geheim van meditatie?

2 Timotheus 2 7 Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. (2 Timotheus 2:7) Dit is 1 van de belangrijkste uitgangspunten van de overdenkingen die hier worden gepubliceerd. De overdenkingen hebben niet … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Het geheim van meditatie?

Niet alleen

2 Timotheus 2 1 U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. 2 En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Niet alleen

Support

2 Timotheus 1 15 Dit weet u dat allen die in Asia zijn, zich van mij afgekeerd hebben. Tot hen behoren Fygellus en Hermogenes. 16 Moge de Heere aan het huis van Onesiforus barmhartigheid bewijzen, want hij heeft mij vaak … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Support

Geloof jij dat?

2 Timotheus 1 12 Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Geloof jij dat?

Het zalige leven

2 Timotheus 1 8 Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. 9 Hij heeft ons zalig gemaakt … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Het zalige leven

Schamen? Waarom?

2 Timotheus 1 8 Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. 9 Hij heeft ons zalig gemaakt … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Schamen? Waarom?

Genadegave

2 Timotheus 1 6 Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren. 7 Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Genadegave

Van generatie tot generatie

2 Timotheus 1 5 Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunike. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. (2 … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Van generatie tot generatie

Verbroedering

2 Timotheus 1 4 Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. 5 Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Verbroedering

God dienen

2 Timotheus 1 3 Ik dank God, Die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. (2 Timotheus 1:3) Dit vers moet onze bekrompen gedachten bevrijden, … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on God dienen