Navolging

2 Timotheus 3

10 Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, 11 in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost. 12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. (2 Timotheus 3:10-12)

We hebben geen keuze in hoe we Jezus volgen, het is alles of niets. Timotheus heeft Paulus nagevolgd in alles, of het nu de levenswandel was of de vervolging, Timotheus was trouw. Het is voor ons ook een oproep om te volgen, niet zomaar een beetje hier en daar zodat we onszelf christen kunnen noemen, maar radicaal.

Het rijtje dat Paulus oplepelt is niet zomaar een rijtje, het is een lijst van standvastigheid en ijver. Timotheus heeft er werkelijk alles aan gedaan om Paulus te volgen. En dat mag ons moed geven om ook sterk te staan in ons geloof. Met vertrouwen op God mogen we elke dag stappen nemen die in het licht staan van Gods verlangen.

Misschien komt de vraag in ons op, waarom was Timotheus Paulus aan het volgen? Waarom volgde Timotheus Jezus niet? En dat heeft alles te maken met evangelisatie, met het bereiken van mensen. Evangelisatie is namelijk meer dan woorden, het is een leven in navolging die andere mensen ook kunnen volgen. Volg mij zoals ik Jezus volg. Daar is helemaal niets verkeerds mee, tenzij we mensen oproepen om ons te volgen om wie wij zijn.

Zoek naar mensen in jouw leven die het waard zijn om te volgen. We mogen die mensen nadoen in hun liefde voor God. En als we daarin groeien komen we vanzelf op het punt dat we Jezus zelf volgen, want dat is het uiteindelijke doel. Timotheus volgde Paulus niet omdat Paulus zo’n goede man of leider was. Timotheus volgde Paulus omdat hij zag dat in Paulus het werkelijke leven in God is.

En dat is het evangelie volgen, het is zoeken naar een levenswandel die in God is. En of we daar nu een mooie christen als voorbeeld voor nemen of Jezus zelf, het moet hetzelfde resultaat hebben. En daar moeten we op hopen, daar moeten we naar verlangen. Laten we dit leven als een wedstrijd zien met als doel de kroon van de overwinning.

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.