Daily Archives: May 31, 2017

Verbonden

2 Timotheus 4 19 Groet Prisca en Aquila, en het huis van Onesiforus. 20 Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten. 21 Beijver u om voor de winter te komen. U groeten Eubulus, Pudens, … Continue reading

Posted in 55 2 Timotheus | Comments Off on Verbonden