Jannes en Jambres

2 Timotheus 3

8 Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk. 9 Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was. (2 Timotheus 3:8-9)

Als deze Jannes en Jambres echt verlangden naar de werken van God voor het volk Israel zouden ze nooit tegen Mozes tekeer zijn gegaan. En daar ligt de sleutel van een eensgezinde kerk. Wat is ons doel in de kerk? Hebben wij tot doel dat we als gemeente onderdeel zijn van het Koninkrijk van God? Hebben wij als doel het plan van God met de gemeente te volbrengen?

Als we twijfelen bij de laatste twee vragen dan moeten we onszelf afvragen of we wel echt met het volgen van Jezus bezig zijn. Want wat is dan wel ons doel met onze lidmaatschap van de gemeente?

Sommige mensen zijn nu eenmaal lid omdat hun ouders lid waren. Andere mensen hebben weer andere motieven. Het voorbeeld van Jannes en Jambres is misschien extreem en vallen we niet in die categorie, maar daarmee moeten wij deze verzen niet afdoen als irrelevant.

Het volgen van Jezus betekent dat wij accepteren wat Hij aan het doen is in de gemeente. We accepteren de leiderschap, we accepteren de weg waarop de gemeente gaat. En als we zien dat de gemeente een verkeerde weg opgaat dan beginnen we met bidden. Dan bidden we net als in het ‘Onze Vader’: laat Uw wil geschiedde, laat Uw Koninkrijk kome.

We moeten een doel hebben, het doel dat Jezus heeft met de gemeente. En alleen dan mogen we weten dat we op de juiste weg wandelen. Met een grote mond de gemeente proberen te veranderen zal niet werken, wij moeten bij onszelf beginnen. Hij is ons verlangen, Zijn verlangen is ons doel.

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.