De bron van het moraal

2 Timotheus 3

5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. 6 Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, 7 die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. (2 Timotheus 3:5-7)

Moraal is een flexibel begrip, we kunnen dat heel duidelijk in de maatschappij zien. Wat we bestempelen als goed en kwaad veranderd met de jaren, zelfs in ons eigen leven. Religie is een lange tijd de belangrijkste bron geweest van het moraal. De wetten die beschreven zijn in de bijbel zijn veelal de basis van onze grondwet. Maar langzamerhand verdwijnt elke vorm van goddelijk moraal, mensen willen zelf kunnen bepalen wat de moraal is.

En dat is de bron van de ‘schijn van godsvrucht’. Op het moment dat we zelf gaan bepalen wat ons moraal is, kunnen we er van uitgaan dat ons leven perfect is. We leggen onszelf namelijk geen lasten op waar we geen zin in hebben. Dit komt ook voor in de kerk op het moment dat we aan de gang gaan met interpretaties waardoor we onszelf beschermen tegen de wetten die in de bijbel beschreven staan.

En dan is de kracht van het evangelie verdwenen. De kracht van het evangelie zit hem juist in het accepteren van het hele evangelie. Elk onderdeel dat God in ons leven wil bewerkstelligen door het werk van Jezus moeten we accepteren. Op het moment dat we er een loopje meenemen en gaan accepteren dat bepaalde zonden helemaal niet zo erg zijn, is er geen kracht meer in de genade van God.

Zonden zijn slecht en het is Gods moraal waar wij dat aan moeten staven. Dit is niet terug gaan naar wetticisme, dit is vooruit kijken naar het doel dat God heeft met het werk van Jezus. En een onderdeel daarvan is de waarschuwing van Paulus, we moeten weggaan van de mensen die het daar niet zo nauw meenemen, mensen die vol zijn van hun eigen gelijk.

God is ons moraal en daar moeten wij naar op zoek. We moeten niet gedreven worden door allerlei begeerten, maar gedreven worden door het verlangen naar de waarheid. En als dat onze drijfveer is dan hoeven wij ons over het moraal geen zorgen te maken. De kracht van het evangelie in ons zal ons in de werkelijke godsvrucht leiden.

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.