Een echte keuze

2 Timotheus 2

24 Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. 25 Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen 26 en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. (2 Timotheus 2:24-26)

Zoals Paulus de strik van de duivel omschrijft is het praktisch, de duivel bepaald dan ons leven. Als wij in die strik vast zitten, zijn we zijn gevangenen en moeten we zijn wil doen. We hebben dus geen eigen wil. En ook al klinkt dit nog zo logisch, om dit duidelijk in de praktijk te kunnen zien is niet zo makkelijk.

De liberalen van onze tijd hebben het idee dat zij juist de eigen wil creëren. Zij willen de religie met zijn regels laten verdwijnen zodat we niet langer meer onder invloed staan van een lastige theologie. Zij willen vrijheid, doen wat men wil doen. En toch is dit het tegenovergestelde van werkelijke vrijheid. Want echte vrijheid heeft te maken met keuzes maken.

Maar als we naar de liberale vrijheid gaan kijken dan heeft dat te maken met onze lusten. De liberale vrijheid wil vooral dat de lusten van ons leven vrij spel krijgen. En dat is geen vrijheid, dat is geen eigen keuze. We worden dan namelijk geleidt door een innerlijke dwang die we niet onder controle hebben. Dan doen we dingen omdat we ons zo voelen.

En hier hebben wij bekering nodig, hier hebben wij verlossing nodig. Wij worden dan niet meer geleidt door onze lusten, maar we hebben een eigen wil gekregen. De keuze om niet te doen wat onze emoties ons ingeven. Op het moment dat we ons bekeren krijgen we onze eigen wil terug, we hebben dan echt een keuze.

En dat is dan ook het doel dat Paulus heeft met het evangelie. En wij moeten hetzelfde doel hebben, het evangelie is om mensen te bevrijden van de strik van de duivel. En zo moeten wij mensen benaderen, zachtmoedig, in liefde. We moeten niet proberen ons gelijk te halen, want Paulus heeft nog altijd hoop voor de redding van zelfs de grootste God-hater.

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.