Echte bevrijding

2 Timotheus 2

22 Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. 23 En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen, in het besef dat zij conflicten voortbrengen. (2 Timotheus 2:22-23)

Meer van hetzelfde, Paulus heeft eigenlijk al heel wat woorden gebruikt om dezelfde boodschap over te brengen. Maar voor Paulus een boodschap die we nodig schijnen te hebben. We leven namelijk niet op neutraal terrein, hoe christelijk we ook denken dat Nederland is. De vijand heeft ongelofelijk veel invloed op het dagelijkse leven in Nederland.

En daarom zijn de woorden die Paulus gebruikt juist gekozen. Het zijn actieve werkwoorden die ons aan moeten zetten tot actie. En laten we deze woorden dan lezen zoals ze bedoeld zijn.

Laten we kijken in de spiegel van ons leven en weet dat we de begeerten van onze jeugd moeten ontvluchten. Dit betekent dat we gaan kijken naar ons leven en zien waar we ons leven niet onder controle hebben. En als we dat zien dan beginnen we te rennen, weg van dat wat ons niet los lijkt te laten in dit leven.

Het is heel simpel, maar we moeten wel weten dat het geen optie is waar we voor mogen kiezen. Zo ook het jagen naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede. Het is geen optie, het is een bewuste keuze die we moeten maken in ons leven, elke dag weer. Wat ga ik vandaag doen om te jagen met een rein hart naar het verlangen dat in God is.

Het is geen last die Paulus ons hier op legt, het is de weg naar bevrijding. Bevrijding van alles dat ons hier op aarde vasthoudt. En Paulus zou dit niet opschrijven als hij er niet van overtuigd zou zijn dat het mogelijk is. Het is mogelijk, ook wanneer we struikelen. De echte bevrijding zit hem in de verlossing van de kwade begeerten.

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.