Participatie religie

2 Timotheus 2

20 Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. 21 Als iemand zich dan hiervan reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt. (2 Timotheus 2:20-21)

Wat veel christenen uit deze verzen halen is dat het wel goed komt met ze. Maar dat is niet het doel van deze verzen, Paulus wil dat wij weten dat onze daden wel degelijk van belang zijn. We willen dit niet horen, maar het is toch echt zo. Zoals vaker in deze overdenking aangegeven, is het alles genade van God. Als Hij niet genadig was geweest hadden we hier niet meer geweest, maar door Zijn genade hebben we de kans om in Zijn kracht een voorwerp van eervol gebruik te worden.

Het stuit zoveel mensen tegen de borst. De mensen in deze wereld kunnen het niet verkroppen, de gedachte dat God ons een beetje kan gebruiken. Wij staan aan de top van het hele gebeuren en daar willen we niet vanaf. Maar het stuit ook christenen tegen de borst, want wij hebben liever een luie religie waar we een beetje mee kunnen spelen zonder dat we werkelijk verantwoordelijk zijn.

We kunnen niet alles op Gods genade gooien, er is wel degelijk een moment dat God naar ons leven kijkt. Een van de redenen voor onze religieuze luiheid is de gedachte achter de uitverkiezing. God doet maar wat Hij wil, Hij is soeverein en daar kunnen we toch niets aan veranderen. Dit is heel duidelijk te weerleggen vanuit de bijbel, Gods hart is wel degelijk aan te raken.

En dat moment moeten wij koesteren, met ons verlangen naar Zijn heiligheid kunnen we Gods aandacht trekken. En dat is niet een moment om bang voor te zijn, het is een moment om naar te verlangen en aan te werken. Laten we de luiheid van ons leven gooien en ijverig zijn in het zoeken naar de weg om een voorwerp van eervol gebruik te worden.

Laten we het voor het gemak de participatie religie noemen. We zijn dan niet langer meer de ontvangers van genade en de ontvangers van liefde. Wij zijn dan degene die God antwoorden op Zijn genade en liefde. We geven Hem ons leven omdat we Hem lief hebben. Weg met ons luiheid, vanaf vandaag zijn we actief in onze liefde voor Hem

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.