Wie is de baas?

2 Timotheus 2

19 Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid. (2 Timotheus 2:19)

Paulus heeft het in de voorgaande verzen gehad over de mensen die met hun eigen wijsheid komen. Ze hebben zo hun eigen theorieën en vinden dat zo belangrijk dat ze er andere mensen er ook van willen overtuigen. Het brengt alleen maar verwarring onder de christenen en misschien ook wel bij Timotheus.

Ook in onze tijd lijkt er geen waarheid meer te kunnen bestaan. Iedereen heeft zo’n zijn eigen ideeën en dat is alom geaccepteerd. Echt verlangen naar de waarheid is er niet meer bij. Zelfs in de kerk kunnen we het zien, er zijn zoveel denominaties met elk hun eigen nadruk. Maar net zoals in de tijd van Paulus is er vandaag de dag toch echt maar 1 waarheid.

En daarom wil Paulus Timotheus gerust stellen, want ook al is er nog zoveel verwarring in ons hoofd, voor God is alles duidelijk. Wij hoeven niet te oordelen over andere mensen, wij mogen ons onderdeel in het Koninkrijk van God doen. Wij zijn degene die ons ver moeten houden van de onrechtvaardigheid.

Dit is het fundament van het leven in het geloof, uiteindelijk is het Gods verantwoordelijkheid. Jezus is het hoofd van de kerk, Hij is degene die ons leidt. We kunnen wanhopig worden door alle onrechtvaardige werken in de kerk, maar we mogen weten dat het uiteindelijk God is die oordeelt.

Het is alsof Paulus een nuance wil aangeven na alle kritiek die hij heeft op de mensen die gelovigen afleiden in de kerk. Het is goed om onszelf en de mensen om ons heen te beschermen, maar we hoeven niet een baas te worden in de gemeente die alles krampachtig vasthoudt. God blijft de baas. En daar mogen wij ons aan vasthouden en als we dat doen staan we stevig vast.

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.