Inhoudsloze praat

2 Timotheus 2

16 Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. 17 En hun woord zal zich uitzaaien als kanker; onder hen bevinden zich Hymeneüs en Filetus. 18 Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, en breken het geloof van sommigen af. (2 Timotheus 2:16-18)

Er is niet zoiets als een speciale openbaring, het evangelie is simpel en voor iedereen te begrijpen. Of we nu kunnen lezen of niet, of we naar school zijn gegaan of niet, het evangelie is voor iedereen.

Exclusiviteit bestaat dus niet, op het moment dat we dieper aan het graven zijn dan andere mensen, dat we een openbaring hebben over God dat alleen maar komt omdat we zo slim zijn, gaan we echt het verkeerde pad op. Dan is het niet langer God die de bron is van het evangelie, maar onze enorme ego.

Want dat is waar Paulus het hier over heeft, inhoudsloze praat, mooie theorieën, mooie sprankelende gedachten die we uit de bijbel filteren om zo exclusief te kunnen klinken. Maar er is een manier om het te beoordelen, want wat is het doel van de boodschap? Is het doel van de boodschap dat de godsvrucht in ons leven groeit? Want dat is het verlangen van het evangelie.

Want het enige gevolg van die inhoudsloze praat is goddeloosheid. God heeft niet langer meer een plek in het leven. De mooie praat heeft de plek van God ingenomen en mensen hebben niet langer meer hun vertrouwen werkelijk op God maar op hun fantastische ideeën. Het evangelie moet werken in ons leven, het moet godsvrucht tot gevolg hebben.

Paulus geeft voorbeelden van mensen die zich hier mee bezig houden. Laten wij niet het voorbeeld zijn, want door ons zouden mensen van het geloof kunnen afstappen. Laten wij ijverig zijn in het evangelie, ijverig in het zoeken naar Zijn liefde en verlangen voor ons. Dat is het evangelie, het is een blijde boodschap omdat het godsvrucht draagt.

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.