Wij zijn gek

Handelingen 26

24 En toen hij deze dingen ter verdediging sprak, zei Festus met luide stem: U bent buiten zinnen, Paulus! Uw grote geleerdheid brengt u buiten zinnen! 25 Maar hij zei: Ik ben niet buiten zinnen, zeer machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van gezond verstand. 26 Want de koning heeft weet van deze dingen. Ik spreek daarom ook vrijmoedig tot hem, want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen hem ontgaan is; het is immers niet in een uithoek gebeurd. 27 Gelooft u, koning Agrippa, de Profeten? Ik weet dat u ze gelooft.  (Handelingen 26:24-27)

Het evangelie is zo ongelofelijk dat mensen ons voor gek houden. Er zijn al zoveel argumenten tegen het geloof in een God of het geloof in het werk van Jezus dat we door de bomen het bos niet meer zien. Geen zorgen, we hoeven al die argumenten niet te ontkrachten, laat de wereld ons maar voor gek houden, ze hielden Jezus en de apostelen ook voor gek.

Want dat is het gevolg van een extreme waarheid, iets dat de wetenschap niet kan bevatten maar toch echt waar is. Een God die ons geschapen heeft, een God die een weg gaat met ons mensen en daarin Zijn eigen Zoon gegeven heeft. Dit is de grootste onzin voor mensen die het niet kunnen accepteren.

En daarom reageert Festus zo heftig, het is ongelofelijk voor hem en wil het daarom niet accepteren. En dat is een keuze die hij maakt. Maar Paulus is geen gek, hij spreekt de woorden van God, de waarheid en daar wil hij zoveel mogelijk tegenover Agrippa over getuigen. Want Paulus is er van overtuigd dat er nog een stukje vruchtbare grond in het leven van Agrippa is om het woord van God te ontvangen.

Paulus moet wel gek zijn, want ook nu boeit het hem niet dat hij gevangen zit. Weer kan hij daar zichzelf op een nuchtere manier verdedigen zodat hij vrijgelaten kan worden, maar nee hij wil dat de waarheid verkondigd wordt. Hij doet een beroep op Agrippa’s geloof in de profeten, als die waar zijn dan moeten de woorden van Paulus ook serieus genomen worden.

Want zo gek is het eigenlijk niet, de profeten hebben het al vele jaren eerder over een Messias gehad die zou sterven en weer zou opstaan uit de dood. Het is ongelofelijk voor mensen die niet bereid zijn om verder dan hun neus te kijken, maar als we dieper gaan tot de kern van ons bestaan zullen we leren hoe diep deze waarheid geworteld zit in de hele schepping.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.