Voor iedereen

Handelingen 26

28 En Agrippa zei tegen Paulus: U overtuigt mij bijna om christen te worden! 29 En Paulus zei: Ik zou van God wel wensen dat, én bijna én geheel, niet alleen u maar ook allen die vandaag naar mij luisteren, zouden worden zoals ik ben, uitgezonderd deze boeien. 30 En nadat hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder, Bernice en zij die bij hen zaten, 31 en zij gingen terzijde, spraken met elkaar en zeiden: Deze man doet niets wat dood of boeien verdient. 32 En Agrippa zei tegen Festus: Deze man had losgelaten kunnen worden, als hij zich niet op de keizer had beroepen.  (Handelingen 26:28-32)

Het zal een hard gelach geweest zijn toen Paulus hen liet weten dat hij het liefst wilde dat ze allemaal zouden worden zoals hij, behalve dan zijn boeien. Maar hij meende het wel, in het bijbelboek Romeinen lijkt het er zelfs op dat Paulus zijn eigen zaligheid wilde opgeven voor zijn broeders, de joden.

Als wij naar ons nuchtere Nederlanders kijken dan bespeuren we daar eigenlijk weinig verlangen naar de zaligmaking van onze buren. Er is wel degelijk patriottisme, want hoe trots zijn we met z’n allen dat we als kikkerlandje zoveel kunnen bereiken op het wereldtoneel? Maar dat er nu kerken gevuld zitten met mensen die verlangen naar de zaligmaking van diezelfde mensen waarmee we zoveel hebben bereikt, kunnen we niet beamen.

Zou dat niet te maken hebben met het verschil tussen wat Paulus heeft ontvangen en wat wij hebben ontvangen? Paulus is helemaal vol van het evangelie, hij heeft het hele pakket aangenomen voor zijn leven. Hij weet wat de waarde is en wil daarom niets liever dat iedereen dit mag ervaren.

Paulus heeft namelijk het eeuwige leven op dat moment al ontvangen, dat komt niet pas als Jezus terug komt. En dat eeuwige leven is niet slechts een hoop op wat gaat komen, het eeuwige leven raakt ons nu aan met het vuur van verlossing. En als we dat hebben ervaren dan willen we niets liever dan dat anderen dit ook zullen ontvangen. Het evangelie is niet een theorie, het is een kracht dat werkt in ons leven.

Nog een laatste punt, want waar we ook weleens de fout in gaan is de inspanning die we doen voor bekende mensen. Agrippa had het idee dat Paulus hem er van probeerde te overtuigen, maar Paulus wilde daar wel iets bij rechtzetten. Want het maakt hem niet uit of het nu Agrippa is of een zwerver op de straat, dit is voor iedereen. Er gaan echt niet meer engelen juichen omdat het een Gordon is of niet.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.