Gehoorzaamheid

Handelingen 26

19 Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, 20 maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering.  (Handelingen 26:19-20)

Dit noemen we kinderlijke gehoorzaamheid, Paulus ziet geen andere weg dan dat hij gehoorzaamd. Dit is in onze tijd nogal een moeilijk punt, we worden nogal onderwezen in mondigheid. We moeten vooral leren om voor onszelf op te komen en zelf keuzes te leren maken. We zijn een individu met onze eigen rechten en daar moeten we voor opkomen.

Dat je vandaag de dag weinig mensen ziet zoals Paulus heeft niets te maken met een God die ons niet meer nodig heeft. Er zijn maar weinig mensen die nog zo radicaal hun leven willen invullen dat ze God gehoorzaam willen zijn. Natuurlijk willen we op zondag nog wel luisteren, maar hoe wij de rest van de week invullen bepalen we zelf.

Toch is God vandaag de dag ook nog steeds op zoek naar mensen die bereid zijn om alles te geven. Dit heeft niets met het verdienen van onze zaligheid te maken, dit heeft te maken met onze liefde voor de Vader. En dat is ook wat er in de bijbel staat: ‘Heb God lief boven alles.’ Paulus deed dit omdat Hij God wilde dienen met alles wat er in hem was. Dat deed hij toen hij de christenen aan het vervolgen was en dat deed hij nadat Jezus hem had geroepen.

Soms lijkt het er op dat wij gierige christenen willen zijn, we willen voor niets op de eerste rij zitten (echt Nederlands). Gebruiken wij Gods genade niet een beetje teveel, is het niet tijd dat wij Zijn liefde beantwoorden? Een relatie hoort van twee kanten te komen. Nogmaals dit gaat niet om het verdienen van vergeving, dit gaat om het beantwoorden van Zijn liefde voor ons.

En dat is wat ons geloof zo kinderlijk maakt. God gehoorzamen, van God verlangen om op Zijn weg te wandelen. En dan gewoon doen wat Hij van ons vraagt. God is het waard dat wij Hem ons leven geven, Hij heeft ons al alles gegeven. En zo moeten we leren van de houding van Paulus, laten we Paulus volgen zoals Hij Jezus volgt.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.