Persoonlijk evangelie

Handelingen 26

12 Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde, met volmacht en in opdracht van de overpriesters, 13 zag ik, koning, midden op de dag, op de weg een licht, sterker dan de glans van de zon, dat mij en hen die met mij meereisden, vanuit de hemel omscheen. 14 En nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. 15 En ik zei: Wie bent U, Heere? En Hij zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. 16 Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal; 17 en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, 18 om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij.  (Handelingen 26:12-18)

De vorige overdenking liet zien dat het evangelie extreem is, het beïnvloed ons hele leven radicaal. Natuurlijk moeten we daar wel open voor staan, simpel het evangelie accepteren als waarheid is dan niet genoeg. Het evangelie moet invloed hebben op alles wat wij doen en de keuzes die wij maken. En als we daarvoor open staan dan begint het evangelie te werken in ons leven, dan beginnen we de hand van God in ons leven te zien.

Getuigen over het evangelie hoeft dan helemaal niet zo moeilijk te zijn, want de beste getuigenissen gaan over wat God in ons leven heeft gedaan. En dat is wat Paulus hier doet, hij getuigt over het werk van Jezus in zijn leven. Niemand kan hem dat afnemen, ze kunnen het misschien in twijfel trekken, maar dat zorgt er niet voor dat het niet gebeurd is.

Mensen kunnen discussiëren over theologie, wat zij denken dat de waarheid is en waarom de ander het verkeerd heeft. Maar op het moment dat het gaat om onze ervaring met God is er geen discussie meer mogelijk. En het enige wat mensen dan kunnen doen is het aannemen of ons laten weten dat we een leugenaar zijn.

Maar op het moment dat we zo gaan evangeliseren zien mensen niet langer een lijst met regels of een statisch dogma, ze zien een levend evangelie dat effect heeft gehad op ons leven. En dat is een evangelie dat werkelijk kracht heeft. Na deze getuigenis van Paulus zijn er dan ook maar twee opties, of God heeft werkelijk gesproken tot Paulus en moeten wij dat ook accepteren, of Paulus is gek geworden.

Nu zijn er mensen die denken dat Paulus uniek is en dat wij dit helemaal niet in ons leven kunnen verwachten. Maar realiseren wij wel dat het leven van Paulus al uniek was voordat hij geroepen werd. Denk aan David, God keek naar zijn hart en daarom werd hij gekozen om de volgende koning te zijn. God kijkt naar jouw hart en zal Zich openbaren als jij naar Hem verlangt.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.