Extreem evangelie

Handelingen 26

8 Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? 9 Ik dacht echt bij mijzelf dat ik tegen de Naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen, 10 wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten, nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had; en als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. 11 En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren; en ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in de buitenlandse steden.  (Handelingen 26:8-11)

Weten wij wel dat het evangelie extreem is? Het is niet zomaar een religie die we aanhangen de gevolgen van het evangelie zijn extreem. En daarom was het Paulus die in het begin zo heftig reageerde tegen de christenen.

Als we de getuigenis lezen was er een enorme haat tegenover de christenen, Paulus kon absoluut niet accepteren dat er ook maar een kleine beetje christelijk gedachtegoed bij de joodse religie terecht zou komen. Het moest in de kiem gesmoord worden, hij beschrijft zichzelf als een tiran die geen enkele genade toonde voor de volgelingen van Jezus.

Het moment dat Paulus dan ook geraakt werd door het licht van Jezus is een radicale ommekeer in zijn leven. Van extreem naar extreem. En dat is nu juist het punt van het evangelie, we kunnen het evangelie niet lichtvaardig accepteren, ook kunnen we niet die onderdelen accepteren die ons nu eenmaal aanspreken.

Want als we op die toer gaan hoeven we onszelf niet meer serieus te nemen. Kerken die bepaalde delen van het evangelie benadrukken omdat het hen beter uitkomt zijn het niet waard om kerk te zijn. Want wat we dan zien gebeuren is dat het evangelie helemaal niets met ons doet, want we accepteren alleen dat wat bij ons leven past. Dan kunnen we net zo goed hindoe worden, dan kunnen we zelf bepalen hoe wij ons religie invullen.

Het evangelie is extreem, het moet ons leven op zijn kop zetten en het moet andere mensen uitdagen. En soms reageren mensen boos en soms accepteren mensen het en dat is nu net het doel van het evangelie.

This entry was posted in 44 Handelingen, Bible. Bookmark the permalink.