In de context van de geschiedenis

Handelingen 25

1 Festus dan ging, drie dagen nadat hij in de provincie gekomen was, vanuit Caesarea naar Jeruzalem. 2 En de hogepriester en de voornaamsten van de Joden verschenen voor hem met een aanklacht tegen Paulus en deden hem een verzoek: 3 Zij vroegen om een gunst ten nadele van Paulus, namelijk of hij hem naar Jeruzalem wilde ontbieden. Zij waren van plan een hinderlaag te leggen om hem onderweg te doden. 4 Maar Festus antwoordde dat Paulus in Caesarea in hechtenis werd gehouden en dat hij daar zelf met spoed naartoe zou reizen. 5 Hij zei: Laten zij onder u die daartoe in staat zijn, dan meereizen; en als er iets onbehoorlijks in deze man is, laten zij hem beschuldigen.  (Handelingen 25:1-5)

We zien in de manier waarop Lukas alles beschrijft dat hij de feiten op een rij wil hebben. Zo begint hij het Bijbelboek Lukas ook, alles wordt in de context van de wereldgeschiedenis geplaatst. Denk aan Herodus die vele kinderen vermoord vanwege zijn angst voor een andere koning.

En ook hier is er de link met politieke machten en religieuze leiders. Als deze verhalen onzin waren geweest dan had dat heel makkelijk ontkracht kunnen worden. Daarom is het niet zomaar een verhaal dat over de apostelen gaat, het is een brief van Lukas om te laten zien hoe de situatie werkelijk was. En wij als lezers moeten het dus ook in die context zien en daarop onze kijk op de situatie baseren.

Daar komt nog bij dat wij ook God vandaag in de context van de hele wereldgeschiedenis moeten bezien. De wereld heeft ons vertrouwen in God en ons vertrouwen in Zijn plannen teruggeduwd tussen kerkmuren. De scheiding van kerk en staat is een prominent politiek punt dat elke keer voor de dag komt als wij met het geloof op de proppen komen.

Maar de wereldgeschiedenis kan niet zonder Jezus, elke dag schrijft God weer geschiedenis in het leven van mensen. En zo moeten wij staan in ons geloof, een mening hebben over het kruis is niet genoeg. Vertrouwen wij er op dat God nu ook bezig is in kerk van Nederland, vertrouwen wij er op dat God zijn plan beschreven in Openbaringen aan het uitvouwen is en dat Hij ons daar bij wil betrekken?

Want zo ziet Lukas het werk van Jezus, zo zag Jezus het werk dat de discipelen zouden gaan doen. Hij liet niet voor niets weten dat de discipelen zich geen zorgen hoefden te maken als ze voor politieke of religieuze leiders terecht zouden komen. Want de Heilige Geest zou op dat moment hen de juiste woorden geven.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.