Toekomstig oordeel

Handelingen 24

22 Toen Felix, die vrij nauwkeurig op de hoogte was van de Weg, dit gehoord had, verdaagde hij hun zaak, en zei: Als Lysias, de overste, gekomen is, zal ik een onderzoek instellen naar uw zaak. 23 En hij gaf de hoofdman over honderd opdracht Paulus in hechtenis te houden, maar onder betere omstandigheden, en niemand van de zijnen te verhinderen hem van dienst te zijn of naar hem toe te komen. 24 En na enige dagen kwam Felix daar met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was. En hij ontbood Paulus en hoorde hem over het geloof in Christus. 25 En toen hij sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en over het toekomstige oordeel, werd Felix zeer bevreesd en antwoordde: Nu kunt u gaan; wanneer ik gelegenheid heb, zal ik u weer laten halen. 26 En tegelijkertijd hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven om losgelaten te worden. Daarom ontbood hij hem ook dikwijls en sprak hij met hem. 27 Maar toen er twee jaar verstreken was, kreeg Felix Porcius Festus als opvolger; en Felix, die de Joden een gunst wilde bewijzen, liet Paulus gevangen achter.  (Handelingen 24:22-27)

Paulus krijgt het naar omstandigheden wat beter, Felix zorgt er voor dat mensen Paulus kunnen helpen om het leven in gevangenschap wat dragelijker te maken. Helaas voor de joden hebben ze niet echt hun punt kunnen bewijzen, maar om de vrede te bewaren en misschien nog wat andere politieke redenen kan Felix Paulus ook niet zomaar laten gaan.

Paulus krijgt ook de ruimte om meer te vertellen over zijn geloof en dat deed hij dan ook met volle overtuiging. Hij schuwde daarbij dan ook niet om te praten over het toekomstige oordeel. Het maakte hem niet uit of Felix nu zijn lot in handen leek te hebben of niet, de waarheid moest gesproken worden. Want wij zien dat vandaag de dag nogal eens het evangelie wordt verkondigd zonder dat het mensen kan beledigen.

Het evangelie moet wat doen met mensen, een evangelie dat mensen onverschillig achterlaat is geen echt evangelie. En dat zien we hier bij Felix, het wordt ongemakkelijk voor hem als het persoonlijk wordt. Want nu moet hij over zijn eigen leven nadenken ook al heeft hij zo’n belangrijke positie. Hij zal ook eens voor de troon van God komen te staan en dan moet hij net zoveel verantwoording afleggen als elk ander dat moet doen.

Blijkbaar verzet Felix zich tegen het evangelie, hij wil niet accepteren dat Jezus werkelijk de Zoon van God is en zijn Heer moet worden. Hij weet namelijk dat hij zijn leven zal moeten veranderen, hij zal werkelijk een rechtvaardig leven moeten hebben. En het is duidelijk dat hij dat niet wil, want hij wil nog een slaatje slaan uit de gevangenschap van Paulus.

Wij moeten onze ogen gericht hebben op het evangelie, wij moeten niet kijken naar wie er voor ons staat. Iedereen moet weten dat ze eens voor de stoel van God staan en daar staan ze dan alleen. En daarvoor moeten ze hier en nu een keuze maken.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.