Politiek

Handelingen 25

6 En nadat hij niet meer dan tien dagen bij hen doorgebracht had, ging hij naar Caesarea; en de volgende dag, toen hij op de rechterstoel zat, gaf hij bevel Paulus voor te leiden. 7 En toen hij daar gekomen was, gingen de Joden die uit Jeruzalem gekomen waren, om hem heen staan en brachten vele en zware beschuldigingen tegen Paulus in, die zij niet konden bewijzen. 8 Hij verdedigde zich en zei: Ik heb niet tegen de wet van de Joden, niet tegen de tempel, en ook niet tegen de keizer enige zonde bedreven. 9 Maar Festus, die de Joden een gunst wilde bewijzen, antwoordde Paulus en zei: Wilt u naar Jeruzalem gaan en daar in mijn tegenwoordigheid over deze zaken geoordeeld worden? 10 Maar Paulus zei: Ik sta voor de rechterstoel van de keizer en daar behoor ik geoordeeld te worden. Ik heb de Joden geen onrecht gedaan, zoals ook u heel goed weet.  (Handelingen 25:6-10)

Eigenlijk zou al deze politiek niet in de bijbel moeten horen. Het laat alleen maar zien hoe de wereld niet kan accepteren dat Jezus is gezonden door de Schepper van hemel en aarde. Of het nu de religieuze wereld is of de politieke wereld, uiteindelijk zullen ze het alle twee niet kunnen verkroppen dat God deze weg is ingeslagen.

Wij moeten dit als christenen inzien, want dit hele politieke spel zal uiteindelijk uitlopen op een front tegen het christendom. En dat heeft te maken met het evangelie, want daarin wordt duidelijk dat er een moment komt dat wij alleen voor de troon van God staan. Het is van onze kant dus een persoonlijke beslissing die we maken.

Natuurlijk is het Gods schepping en is Hij betrokken bij alles, maar van onze kant zullen wij nooit op een religieuze leider kunnen vertrouwen als we voor God staan. Ook zullen we nooit de situatie in deze wereld de schuld kunnen geven. Hoe sterk de zonden ook wordt, we moeten er tegen vechten en ons er verre van houden.

16 Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. 17 Maar wees op uw hoede voor de mensen, want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. (Mattheus 10:16-17)

Het is dus niet vreemd dat Jezus zijn discipelen vertelt dat ze bedachtzaam moeten zijn. Sterker gezegd ze moeten heel slim manoeuvreren door de affaires van deze wereld. Ze moeten er niet mee in aanraking komen maar op het moment dat ze er mee in aanraking komen, moeten ze zorgen dat ze niet meegesleurd worden met het politieke spelletje.

En dat doet Paulus, hij blijft onschuldig in zijn handelen, preekt het evangelie als er een mogelijkheid voor is. Maar op het moment dat het politieke spelletje tot een ontknoping lijkt te komen neemt hij de uitgang. Hier wil hij geen onderdeel van zijn omdat men er niet uit wil komen. Het enige wat men wil is de joden tegemoet komen en de joden willen hem kwijt.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.