Zijn wij overtuigd?

Handelingen 24

14 Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat. 15 Ik heb hoop op God – zij zelf verwachten het ook – dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. 16 En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen.  (Handelingen 24:14-16)

Paulus maakt het probleem heel simpel, de joden verwachten nu eenmaal de opstanding van de doden en daarin is, volgens Paulus, Jezus de sleutel. De religieuze leiders zijn het daarmee niet eens, maar meer moeten ze er niet van maken want meer is er niet. Paulus heeft geen verlangen naar een opstand, Paulus wil het Joodse geloof niet decimeren, Paulus wil alleen het evangelie dat hij ontvangen heeft van Jezus verkondigen.

En dat maakt de positie van Paulus nu zoveel simpeler, alles wat de Joden er omheen hadden verzonnen was alleen maar om de aandacht af te leiden. Nu is de aandacht weer volledig op het evangelie gericht en dat is waar het hart van Paulus ook is. En dat is waar ons hart ook moet zijn, wij moeten ook vol zijn van het evangelie van Jezus. Hij is de vervulling van de beloften in het oude testament.

Dit is niet zomaar een religie waarin we geloven omdat we nu eenmaal naar zingeving op zoek zijn. Dit is de God van hemel en aarde die ons geschapen heeft en een weg gaat met ons mensen. Dit is een boodschap voor de Joden, maar ook voor Felix. Dit is een boodschap voor de Premier van Nederland en voor de zwerver in de goot.

Als onze Schepper beloften uitspreekt en die beloften dan ook vervult, dan is er geen discussie over wat wij van mening zijn. Maar als wij hier al niet van overtuigd zijn, hoe kunnen we er dan over spreken met andere mensen. Als wij het geloof voor onszelf willen houden en trouw in een hoekje God willen prijzen maar vooral andere mensen er niet mee lastig vallen, hoe serieus nemen wij het geloof dan?

Daarom is het zo belangrijk dat wij ons leven net als Paulus oprecht invullen met een verlangen naar Gods Koninkrijk. We moeten niet afgeleid worden door de problemen van het leven, maar ook niet door de lusten van het leven. Want als wij afgeleid zijn, hoe kunnen we dan de mensen om ons heen dan op de waarheid wijzen?

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.