Het heikele punt

Handelingen 24

10 Maar Paulus antwoordde, nadat de stadhouder hem een wenk had gegeven dat hij kon spreken: Omdat ik weet dat u al vele jaren rechter over dit volk bent, verdedig ik mijn zaak met des te meer vertrouwen. 11 U kunt immers weten dat het niet meer dan twaalf dagen geleden is sinds ik naar Jeruzalem ging om te aanbidden. 12 En zij hebben mij niet aangetroffen in de tempel, in gesprek met iemand of bezig met het veroorzaken van een samenscholing, niet in de synagogen en ook niet in de stad, 13 en zij kunnen ook niets bewijzen van datgene waarvan zij mij nu beschuldigen. 14 Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat.  (Handelingen 24:10-14)

Paulus geeft aan dat hij Felix serieus wil nemen, hij gebruikt geen vleiende woorden om aan de goede kant van Felix te staan, Felix hoeft alleen maar te weten dat wat hij nu gaat vertellen oprecht is. Want wat er over hem gezegd is, is blijkbaar een leugen en dat wil Paulus eerst even rechtzetten. Ze zuigen het uit hun duim omdat ze het simpelweg niet met hem eens zijn. En dat waar ze het niet met hem over eens zijn, wil Paulus maar al te graag uit de doeken doen.

Soms proberen we de scherpe kantjes van het evangelie af te halen. We praten over de genade van God zonder dat we over zonden praten. We willen het liever niet over een hel hebben omdat het God in een verkeerd daglicht zet. Want wat we vooral niet willen is mensen boos maken.

Paulus is bereid te erkennen wat hij in hun ogen fout doet. En dat heeft niets te maken met alle kleine beschuldigingen die de advocaat net heeft opgelepeld. Paulus erkent namelijk wel dat hij bij de groep hoort die men de Weg noemt. En de religieuze leiders vinden dat die groep een sekte is, maar Paulus is er van overtuigd dat hij daarin juist de God van de vaderen dient.

En dat komt hard aan, want dat vraagt van de religieuze leiders dat ze Jezus erkennen als de Messias. En dat komt nog steeds hard aan, ook voor de wereld van vandaag. Want als we Jezus werkelijk als de Messias verkondigen dan moeten we Hem helemaal accepteren voor ons leven. Jezus vraagt van ons dat we discipelen maken die Hem volgen en niet volgelingen van een bepaalde denominatie of leider.

Paulus gelooft dat Jezus de Messias is waarmee de wet en de profeten vol staan. En dat is het heikele punt. En ook vandaag is het een heikel punt, want dat betekent namelijk dat we onszelf ondergeschikt moeten maken aan Jezus de Koning der koningen en de Heer der heren. En dat wil de wereld niet, maar dat is wel het evangelie dat wij moeten prediken. Mensen moeten discipelen van Jezus worden, ze moeten willen luisteren naar wat Hij te vertellen heeft.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.