Lokaliteit

Handelingen 18

9 En de Heere zei ‘s nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, 10 want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad. 11 En hij verbleef daar een jaar en zes maanden en gaf in hun midden onderwijs in het Woord van God. (Handelingen 18:9-11)

God heeft een strategie, dat zagen we op het moment dat Paulus een droom krijgt over iemand in Macedonië en we zien het hier op het moment dat God aan Paulus laat weten dat er nog genoeg mensen zijn die nog bij het lichaam van Christus moeten horen.

Soms gedragen we ons als christen alsof we ronddwalen zonder een echt doel. Het enige doel dat we hebben is dat we de hemel in willen komen. En dat is nogal een egoïstisch doel dat we onszelf kunnen stellen. We zouden onszelf en daarbij ook God kunnen afvragen of er nog meer doelen zijn in ons leven. Misschien heeft God wel degelijk een plan voor de tijd tussen nu en het einde.

Hier krijgen we inzicht hoe God naar die lokaliteit kijkt. Misschien zien wij de tegenstand en de onverschilligheid, maar God ziet het hart en weet dat er nog vele mensen zijn die bij Zijn koninkrijk horen. En daarom is het zo belangrijk dat wij ons werk in gebed doen, wij moeten zijn hart leren zien zodat we echt effectief zullen zijn. Er is een plan dat God heeft, met jouw gemeente, met jouw stad of dorp en zelfs met Nederland. En het is belangrijk dat wij als christenen die plannen leren kennen.

Er is meer in dit leven dan het ontvangen van de hemel. Er is een doel met jouw leven, God heeft een verlangen om jouw leven in het lichaam van Christus te gebruiken. We kunnen niet zomaar doorgaan met wat wij leuk vinden, we moeten stil staan bij wat Gods verlangen is. God ziet een toekomst, ook voor de tijd dat we deze aardse tijd inruilen voor het eeuwige.

Als wij eens konden zien wat God voor ons heeft klaarliggen, dan zouden we meer tijd besteden aan het bidden en zoeken naar Zijn wil. En dan leren we kijken door Zijn ogen en zien dat er nog vele mensen in Nederland zijn die bij het koninkrijk van God horen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.