Tijd

Handelingen 18

10 want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad. 11 En hij verbleef daar een jaar en zes maanden en gaf in hun midden onderwijs in het Woord van God. 12 Maar toen Gallio stadhouder van Achaje was, stonden de Joden eensgezind tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. 13 Zij zeiden: Deze man haalt de mensen over om God te dienen in strijd met de wet. (Handelingen 18:10-13)

Paulus blijft anderhalf jaar in deze stad en in die tijd doet hij haast niets anders dan het Woord van God prediken. Want dat is wat God van hem verlangde, hij moest spreken en niet zwijgen. En het werkte, zijn woorden werden geaccepteerd door de mensen waardoor de tegenstand natuurlijk ook sterker werd.

Woorden zijn heel belangrijk, het is onze manier waarop we ideeën over kunnen brengen. Het is ook de manier waarop de duivel zijn ideeën op Eva overbracht. De eerste gemeente in Jeruzalem besteedde heel veel aandacht aan het onderwijs van de apostelen. We kunnen een negatief beeld hebben over indoctrinatie, maar dat is wel wat we nodig hebben als we Jezus willen volgen.

We hebben Zijn Woorden nodig om ons leven vorm te geven. We moeten gebrainwasht worden om het oude systeem uit ons leven te verbannen, we moeten leren denken zoals het hoort bij het Koninkrijk van God. Onderwijs is van geestelijk levensbelang.

Maar dan komt er een verandering in leiderschap, nu was Gallio de stadhouder van Achaje. Blijkbaar lukte het eerder niet maar nu ruiken de joden hun kans. En dit keer zien we niet dat God ingrijpt in de situatie, Hij laat het begaan. En zo gaat het vaker, veel problemen waar wij tegen aan lopen als christenen zijn voor God geen problemen. Ander half jaar eerder wilde God nog dat Paulus zou blijven, maar nu zien we dat de tijd rijp is om verder te gaan.

Soms begrijpen we er helemaal niets van, maar dat heeft te maken met het idee dat God een doel heeft. En dat doel ontvouwt zich naar mate de tijd verder gaat. Waar God een jaar geleden ons nog beschermde voor bepaalde invloeden, is het nu tijd dat we zelf opstaan en ons tegen die invloeden beschermen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden die aangeven dat onze relatie met God niet stilstaat. God kan vandaag anders beslissen dan morgen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.