Iedereen moet het horen

Handelingen 18

5 En nadat Silas en Timotheüs uit Macedonië gekomen waren, werd Paulus er door de Geest toe aangezet tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Christus is. 6 Maar toen zij zich verzetten en lasterden, schudde hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: Uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein; vanaf nu zal ik naar de heidenen gaan. 7 En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand met de naam Justus, die God diende en van wie het huis aan de synagoge grensde. 8 En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere; en velen van de Korinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt. (Handelingen 18:5-8)

Op het moment dat Paulus tot de kern komt dan verzetten de joden zich. En zoals Paulus beschreef in de brief aan de gemeente in Korinthe is het werk van Jezus voor de 1 de redding en voor de ander een afschuw. Maar het is een keuze die radicaal is. En mensen die denken dit te kunnen negeren wijzen de boodschap ook af. Want de boodschap die van God komt kunnen we niet als een rekening die we nog moeten betalen onder op de stapel post leggen.

En onze taak is alleen dat we de boodschap verkondigen, dat we deze keuze onder de aandacht brengen van de mensen. En dat is ook de reactie van Paulus, op het moment dat ze de boodschap afwijzen laat hij weten dat hij dan afstand neemt en de weg naar de heidenen neemt. Dit is niet omdat hij het persoonlijk neemt, hij voelt zich niet afgewezen. Het is het evangelie dat ze afwijzen en dat is waar hij voor leeft.

Paulus wil zeggen dat men zelf die keuze maakt, zij zijn zelf verantwoordelijk naar God toe. Zij hoeven geen verantwoordelijkheid aan Paulus af te leggen en daarom schudt hij het stof van zijn voeten. Nu ligt de rekening op de mat en mogen zij beslissen wat ze er mee doen.

Paulus gaat naar de heidenen, enkelen van de synagogen volgden hem daarin. En zo zal het altijd zijn, er zijn altijd mensen die het evangelie niet willen accepteren, maar er zijn er ook die het wel willen. En dat is waar wij voor leven als kerk, om juist die mensen te bereiken. Zij moeten het evangelie horen.

Laten we niet denken dat Nederland al vol is van het evangelie. Misschien voelen we ons afgewezen door de anti-christelijke cultuur. Mensen die in de kerk zijn opgevoed en het nu zien als een sprookje. Maar dat betekent niet dat er een nieuwe generatie is die Jezus nog niet kent, zij moeten het ook horen, zij moeten ook weten dat Jezus de Messias is.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.