Een leidende God

Handelingen 10

23 Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende dag vertrok Petrus met hen, en enigen van de broeders uit Joppe gingen met hem mee. 24 En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. En Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. 25 En het gebeurde, toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoetkwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. 26 Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, ik ben zelf ook maar een mens. (Handelingen 10:23-26)

Petrus gehoorzaamt de Heilige Geest en laat de gebeurtenis zichzelf leiden. Petrus weet niet wat de uitkomst zal zijn, maar hij weet wel dat het God is die dit alles heeft geregisseerd. En dat moet hem rust en vertrouwen geven, wat er nu ook gaat gebeuren het zal alleen ten goede komen voor het Koninkrijk van God. Als we op deze manier bij een gemeente betrokken zijn dan kunnen er inderdaad verrassende dingen gebeuren.

In het bedrijfsleven hebben we een visie nodig, een doel waar we naar toe werken. Degene met de visie is vaak de leider die het bedrijf zo leidt om tot het doel te komen. En zo werken veel gemeenten ook, ze hebben een visie en aan de hand van die visie wordt een beleidsplan gemaakt. Er zijn verschillende commissies die zich ergens over buigen om zo een duidelijk doel te kunnen presenteren.

Maar wat zou God van al deze plannen vinden? En laten wij ruimte voor Gods plan in al de plannen die wij op papier zetten? Is het mogelijk voor ons als gemeente om zonder een specifiek doel voor ogen toch stappen vooruit te zetten? Want dan zetten we stappen waarvan we niet weten waarheen ze leiden, maar we weten wel dat het God is die de gemeente leidt.

Petrus gaat naar Cornelius in gehoorzaamheid aan God. We zien dat Cornelius nog helemaal niets begrijpt van het evangelie, hij buigt voor Petrus. En dat is gelijk een getuigenis van Gods genade. God wacht niet op perfecte mensen die bij zijn groepje mag horen, we hoeven onszelf niet te bewijzen dat we geschikt zijn. Het enige wat we moeten doen is verlangen naar de waarheid, geloven dat Hij er is en naar ons toe wil komen.

Laat jezelf verrassen door God, God heeft echt alles onder controle in ons leven. En Hij is genadig, we hoeven niet krampachtig te zijn, maar we mogen gewoon verlangen naar wat God wil doen in ons leven.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.