Woorden van zaligheid

Handelingen 10

19 Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem: Zie, drie mannen zoeken u; 20 sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd. 21 En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toe gestuurd waren, en zei: Zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent? 22 En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man, die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden om van u woorden van zaligheid te horen. (Handelingen 10:19-22)

Het lijkt wel een spannende actie film waarin elk moment perfect is geregisseerd en alles precies op z’n plekje lijkt te vallen. Petrus is net bezig met nadenken en de mannen die door Cornelius zijn gestuurd kloppen juist dan op de voordeur op zoek naar deze Petrus. En de Heilige Geest laat nog snel even weten dat Petrus er niet aan moet twijfelen, dit is het werk van God.

Petrus vraagt de mannen waarom ze hem zoeken, want dat had God hem nog steeds niet duidelijk gemaakt. Het enige wat God had gedaan is Petrus outside-the-box laten denken. En nu moet hij deze boodschap van God in de praktijk brengen. God maakt geen zombies van ons, Hij wil dat we zelf beslissingen maken. Zoals ouders hun kinderen moeten leren zelfstandig in het leven te staan zo wil God ook dat wij geestelijk zelfstandig kunnen geloven.

De mannen leggen uit dat ze door Cornelius zijn gestuurd. Ze leggen uit wie hij is en dat hij God vreest en dat hij door een engel is aangespoord om Petrus op te halen. En de beschrijving die de mannen dan gebruiken voor waarom ze Petrus nodig hebben is zo heerlijk. Want Petrus mag hen namelijk de woorden van zaligheid verkondigen. Petrus heeft blijkbaar een boodschap voor Cornelius die hem zalig maakt.

Wij hebben een boodschap die de bron is voor onze zaligheid. Wij christenen hebben een boodschap voor deze wereld om bevrijd te worden van het slaven bestaan zodat men zalig kan worden. De vraag is of deze boodschap al effect heeft gehad in ons leven. Hebben wij die kracht al ervaren?

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.