Tweerichtingsverkeer

Handelingen 10

17 Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had, kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren, bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. 18 En zij riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. 19 Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem: Zie, drie mannen zoeken u; 20 sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd. (Handelingen 10:17-20)

De Geest spreekt tot Petrus en laat hem weten dat hij er niet aan hoeft te twijfelen of hij nu mee moet gaan of niet. God heeft dit hele verhaal geregisseerd, vanaf het moment dat een engel aan Cornelius verschijnt tot het moment dat de Geest spreekt tot Petrus.

God heeft vele manieren van spreken, vele manieren waarop Hij onze aandacht wil trekken en ons Zijn verlangen duidelijk wil maken. Maar hoe kan dit nu ook in ons leven gebeuren? Ten eerste moeten we beginnen bij een relatie opbouwen, een relatie van vertrouwen in de Vader. In die relatie moet het gaan om tweerichtingsverkeer, waarin we niet alleen onze verlangens naar God uitspreken, maar ook beginnen te luisteren naar wat God ons wil vertellen.

En dan moeten we er op vertrouwen dat God ook tot ons wil spreken. Vele christenen twijfelen aan Gods liefde en goedheid voor hun leven. Ze denken dat God geen tijd heeft voor hen en zeker geen tijd om ons te bemoedigen. Daar moeten we een stokje voor steken, God wil wel degelijk tot ons spreken, het is zelf zijn diepste verlangen om in eenheid met ons te wandelen.

En als we op zo’n manier in ons gebedsleven staan dan zullen er momenten komen dat we net als Petrus vertwijfeld beginnen na te denken. Een stille stem in ons hart die zegt dat we iets moeten gaan doen, een visioen of droom waarin God iets wil uitleggen of een engel die met een boodschap van God komt. Het is Zijn belofte en dus Zijn verlangen, laten we onszelf daar niet voor afsluiten, maar ons hart open zetten voor wat Hij ons wil zeggen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.