Raadsels

Handelingen 10

13 En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! 14 Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. 15 En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem: Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden! 16 En dit gebeurde tot driemaal toe; en het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. 17 Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had, kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren, bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. (Handelingen 10:13-17)

Het lijkt wel een raadsel dat God aan Petrus geeft, had God niet gewoon direct kunnen vertellen wat de boodschap was? Maar Petrus was wel het een en ander gewend door al die gelijkenissen die Jezus had verteld. God wil dat wij de logica begrijpen, niet dat wij slaafs doen wat Hij ons opdraagt. God wil ons betrekken bij Zijn verlangens en Zijn doel en daar hoort bij dat wij zelf durven na te denken.

En dat is wat God heeft bereikt met dit visioen. Petrus begint te twijfelen over wat het visioen kon betekenen. Hij begint na te denken, het moet wat te betekenen hebben anders zou hij dit niet te zien krijgen. En deze gedachtegang moeten wij ook leren gebruiken in ons leven. Als we ons bewust zijn van Gods aanwezigheid dan mogen we weten dat niets zomaar gebeurt.

Het liefst willen we alles hapklaar krijgen aangereikt. Het enige wat we hoeven te doen is hap, slik, weg. Maar zo wil God ons niet bij Zijn plannen betrekken. Hij wil dat we begrijpen waar Hij mee bezig, Hij wil dat wij Zijn hart begrijpen, dat het een hart van liefde is.

Hij speelt geen spelletje met Petrus, Petrus moet doordrongen raken van wat God aan het doen is. En driemaal is het Petrus die verboden voedsel voorgeschoteld krijgt. En driemaal is het Petrus die het niet kan accepteren omdat hij opgevoed is met de gedachte dat het onrein is. En driemaal is het God die Petrus laat weten dat Hij degene is die bepaalt wat rein is of onrein, God bepaalt de regels.

En ook dat is iets waar we van doordrongen moeten raken. Wij die zo halsstarrig willen vasthouden aan onze culturele tradities. Wij denken zoveel in de naam van Jezus te doen terwijl dat Jezus in werkelijkheid er helemaal geen enkele behoefte aan heeft. God heeft een doel en dat is niet dat wij slaafs zomaar wat doen in naam van het dienen van God. En daar moeten wij leren voor open te staan. En nogmaals dat doen we door oprecht voor de troon van God te komen in een echt gebed, een gebed dat tweerichtingsverkeer is.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.