Wij zijn het

Handelingen 10

5 Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. 6 Deze is te gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. 7 En toen de engel die tot Cornelius sprak, weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven, en een vrome soldaat uit hen die steeds bij hem waren; 8 en toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. (Handelingen 10:5-8)

En weer laat Jezus het werk doen door een van Zijn volgelingen, in dit geval Petrus. Het klinkt misschien omslachtig om eerst een engel naar Cornelius te sturen en die moet dan mannen sturen naar Joppe om daar Petrus op te halen. En die Petrus zal Cornelius uitleggen wat hij moet doen.

Het is zo duidelijk wat het verlangen van Jezus is. Hij wil dat wij betrokken zijn bij het werk, Hij wil dat wij Zijn handen zijn hier op aarde. Het is niet omdat Jezus te druk is met andere dingen of dat Cornelius nu wel genoeg aandacht heeft ontvangen. De kerk moet begrijpen dat het hun verantwoordelijkheid is om mensen op te nemen in het lichaam van Christus.

Om als niet gelovige te begrijpen wat onze verantwoordelijkheid zal zijn als we Jezus gaan volgen dan moeten we referentiemateriaal hebben. En dat zijn wij het lichaam van Christus, wij horen bij Jezus, wij hebben al de geestelijke link met het hoofd. Aan ons moet men zien hoe wij in een relatie staan met Jezus.

Jezus is vanaf zijn tijd hier op aarde daar heel duidelijk over geweest. Op het moment dat Hij er niet meer is dan zullen Zijn discipelen zijn werk overnemen. Zijn zullen Zijn handen en voeten zijn en nu zijn wij het, de volgelingen van Jezus, nu zijn wij Zijn handen en voeten. Dat was niet alleen weggelegd voor de apostelen van toen, want ook nu wil Jezus dat Zijn lichaam de wereld aanraakt met Zijn liefde. Wij zijn het antwoord voor de wanhoop in de wereld.

Natuurlijk gehoorzaamd Cornelius, hij ziet in ieder geval geen reden om te twijfelen aan het visioen. Als we zo open staan voor de werkelijkheid van God dan zal er ook niet snel twijfel zijn. Maar als we er helemaal niet mee bezig zijn dan zijn we zelfs bereid om te twijfelen aan de visioenen van andere mensen. Hoe raar kan dat zijn.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.