God ziet onze liefde

Handelingen 10

3 Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het negende uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei: Cornelius! 4 En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd, en hij zei: Wat is er, heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. (Handelingen 10:3-4)

Cornelius krijgt een visioen te zien waarin een engel van God bij hem binnenkwam. En deze engel begint dan tegen hem te praten. Cornelius was bevreesd, maar hij blijft wel met de ogen gericht op de engel. Het is een combinatie van niet weten wat er gaat komen, maar toch weten dat dit niet helemaal uit de lucht komt vallen. En dat komt omdat Cornelius bewust bezig was met God.

Vraag jij jezelf weleens af waarom jij geen visioenen krijgt? De eerste vraag die wij onszelf dan moeten stellen is hoe vaak wij onszelf in de aanwezigheid van God manoeuvreren? Een vliegtuigspotter moet ook naar het vliegveld om daar vliegtuigen te kunnen spotten. Zo moeten wij ons leven ook openstellen voor Gods openbaringen.

De engel zegt tegen Cornelius dat God zijn gebeden en liefdegaven heeft gezien. We kunnen wel degelijk Gods aandacht trekken. Wij zijn in zo’n passieve mode terecht gekomen door het hele idee van uitverkiezing dat van een liefdesrelatie geen sprake meer is. Maar wij kunnen wel degelijk God laten zien dat we Hem willen liefhebben. En God is ook op zoek naar mensen die deze keuze in hun leven willen maken.

Hoe wij God liefhebben is heel belangrijk voor Hem. Hij kijkt elke dag uit naar wat wij doen en hoe wij het doen, niet om ons te kunnen veroordelen, maar om te kijken of hij onze liefde mag zien. En als Hij het ziet dan wil Hij daar op reageren.

En zo mogen we dit moment zien, Cornelius heeft Gods aandacht getrokken. Zijn daden zijn goed bevonden en lieten zien dat Cornelius oprecht is in Zijn liefde voor God. Het gaat niet om eenmalige acties, maar een constante aanbidding en een constant leven in dienstbaarheid van anderen. Laten wij ook Gods aandacht trekken, niet door te proberen zijn genade te verdienen, maar door te laten zien dat we Hem echt lief willen hebben.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.