Op zoek naar pokemon

Handelingen 10

9 En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het zesde uur, 10 en hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten bereidden, raakte hij in geestvervoering. 11 En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, 12 waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. 13 En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! 14 Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. (Handelingen 10:9-14)

Nogmaals, als we onszelf afvragen waarom God niet tot ons spreekt dan moeten we onszelf de vraag stellen: hoe vaak zijn wij met Hem in gesprek? Als we oprecht naar onze gebeden kijken dan is het niet veel meer dan dat we wat woorden naar boven gooien en hopen dat God er wat mee doet. Gebeden tijdens de kerkdienst zijn zorgvuldig geselecteerde woorden die laten zien dat we met mensen begaan zijn, maar of ze ook werkelijk verlangen naar de werken van God is een ander verhaal.

Dit laatste is essentieel voor het onderdeel geloof in ons gebed. Als wij bidden zonder dat we werkelijk verwachten dat God antwoord, hebben de gebeden helemaal geen zin. Er zit geen geloof in dat God ook werkelijk wil luisteren naar ons. En dan kunnen we maar beter gelijk inpakken.

Petrus gaat niet op goed geluk het dak op. Hij gaat het dak op omdat hij met God wil praten, hij wil communiceren. Hij is zich er van bewust dat hij net als Jezus in contact moet blijven met de Vader en met Jezus. Zijn leven moet afhangen van deze momenten waarop alles vergeten mag worden behalve zijn liefde voor de Vader.

Hoelang zal Petrus daar hebben gezeten? Zou hij na 5 minuten al honger hebben gekregen? Wij zouden na 10 minuten echt wel genoegen hebben gehad van deze saaie tijd waarin we even geen facebook kunnen checken. We hebben dit verloren, in onze kerken leren we niet hoe we dichtbij God kunnen zijn., maar dat was wel wat Jezus Zijn discipelen onderwees.

Het is eigenlijk triest om te zien dat zoveel mensen op zoek gaan naar pokemon, maar dat een zoektocht naar God teveel gevraagd is. Zelfs onder christen zal pokemon populairder zijn dan 10 minuten stilte voor de troon van God. Maar een zoektocht naar God zal altijd contact met Hem betekenen, alleen zo zullen we Hem echt kunnen vinden.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.