De weg, de waarheid en het leven

Handelingen 10

1 En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd, 2 een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefdegaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. 3 Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het negende uur van de dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem zei: Cornelius! 4 En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd, en hij zei: Wat is er, heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. (Handelingen 10:1-4)

Hij was geen jood, hij was geen christen en toch is het God die deze man een visioen geeft. We hebben religie zo star gemaakt alsof er maar 1 manier is om Gods aandacht te trekken, alsof God alleen bezig is met de mensen van onze religie of zelfs sterker, onze denominatie. Natuurlijk is Jezus de weg, de waarheid en het leven, maar wij hebben van deze zin zo’n starre opvatting gemaakt dat het hele punt dat Jezus met deze uitspraak wil doen kwijt is.

Wat een arrogantie, God kijkt naar het hart van mensen en niet naar de denominatie die we aanhangen. Volgens mij hecht God nauwelijks, waarschijnlijk geen enkele waarde aan welke denominatie dan ook. Hij is op zoek naar mensen als Cornelius, mensen die in hun leven oprecht op zoek zijn naar rechtvaardigheid, naar het dienen van God. Deze heiden moet ons christenen beschamen over de heisa die wij in onze kerken zo vaak maken, heisa over niets.

Cornelius was een hoofdman over honderd, Lukas beschrijft hem als een vroom man die met heel zijn huis God vreesde. Wat dat precies betekende weten we niet, maar het betekent in ieder geval dat hij oprecht bezig was met een leven tot eer van God. Hij was oprecht aan het zoeken naar hoe hij God kon lief hebben met zijn leven en dat liet hij zien in het gebed en de liefdegaven die hij aan het volk gaf.

God kan niet wachten om deze man de vreugde van de weg, de waarheid en het leven te laten ontdekken. Wij hebben deze zin als afrastering gebruikt om duidelijk te hebben wie er buiten het hek staan en wie er binnen het hek staan. Maar dat is niet waarom Jezus de weg, de waarheid en het leven is, Hij is namelijk De Weg waarop we vol vreugde mogen wandelen, de waarheid die onze ogen zullen openen en het leven dat als een kracht in ons zal komen.

God ziet zijn hart en Hij wacht niet totdat er toevallig een evangelist langskomt. Nee het is nu de tijd dat deze man Jezus zal ontmoeten. Vele van ons hebben niet zo’n hart als Nicodemus, wij kennen het vers over de weg, de waarheid en het leven, maar weten niet eens wat het voor ons betekent.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.