Saulus is uitverkoren

Handelingen 9

13 Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft; 14 en hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die Uw Naam aanroepen. 15 Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. 16 Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam. (Handelingen 9:13-16)

Ananias was er niet helemaal gerust onder om naar Saulus toe te gaan. De verhalen die hij had gehoord waren niet echt positief en het nieuws over de komst van Saulus was hem zelfs vooruit gereisd. De angst zat er bij de christenen in Damascus goed in.

Soms staat het woord van God recht tegenover de verhalen die wij om ons heen horen. De dokter die ons vertelt dat we ongeneeslijk ziek zijn. De buren die ons vertellen dat vertrouwen op God niets met de wetenschap te maken heeft. Of als we voelen dat God ons roept, maar de omgeving dat niet zo ziet zitten. Allemaal voorbeelden waarin Gods onfeilbaar woord wordt tegengesproken.

En dan moeten we even onze ogen dicht doen, even niet luisteren naar de herrie om ons heen. Even goed luisteren naar wat God ons te vertellen heeft. God legt Ananias uit dat hij Saulus heeft uitgekozen voor een zware taak. God gaat een weg ondanks alle verhalen hoe waar die verhalen ook zijn. Een weg waarin Hij alle eer en glorie zal ontvangen, want dat kunnen we lezen in alle getuigenissen over het leven van Paulus.

Paulus zal in zijn leven geen enkele eer naar zich toe trekken voor het werk dat hij doet. En de reden is dat het God is die hem had uitverkoren voor een taak die groter is dan elk mens normaliter zou kunnen doen. Want God wil dat deze Saulus naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten zal gaan om het goede nieuws over Hem te verkondigen.

God voegt er nog aan toe dat het deze zelfde Saulus is die ook veel zal lijden voor de naam van Jezus. Wat een heerlijk toekomstbeeld, misschien niet zozeer wat wij als succes zien, maar dit is wel wat we als christenen mogen weten op het moment dat het ons overkomt. Saulus zal gaan lijden voor de naam van Jezus, hij zal diep verbonden zijn met Jezus in Zijn lijden. En dat is niet iets vervelends, dat is iets moois.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.