Er zijn geen amateur christenen

Handelingen 9

10 En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was; en de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias! En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. 11 En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie, hij bidt, 12 en hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. (Handelingen 9:10-12)

Wat was Ananias aan het doen voordat Jezus hem vroeg om naar Saulus toe te gaan? Vaak is het enige voorbeeld dat wij kennen van iemand die zijn hele leven aan God geeft, een zendeling of een dominee. Alleen zij hebben van die momenten dat God iets bijzonders van hen vraagt. Maar ‘helaas’, want Ananias wordt geïntroduceerd als een discipel en niets anders.

Een volgeling van Jezus zijn betekent niets minder dan altijd klaar te staan voor wat God aan het doen is. De hele scheiding tussen de professionele christen en de amateur christen is door onszelf verzonnen, God heeft die scheiding daar nooit zelf neergelegd. Hij verlangt van elke christen dat we professioneel in ons geloof staan of tenminste dat we professioneel groeien in ons geloof.

Voor de rest horen we niets over Ananias, maar dat betekent niet dat hij helemaal niets anders heeft gedaan. Zijn leven was open voor God zodat God tot Hem kon spreken. En het voelt voor ons misschien als een berisping om dit zo te horen, maar het moet ons juist bemoedigen. Ananias is juist het ultieme voorbeeld voor een gewoon christelijk leven. Een leven als dat van de apostelen kan juist intimiderend zijn, maar Ananias was een discipel zoals wij discipelen horen te zijn.

Ananias krijgt het plan van God te horen, dit is wat God van hem verlangt. Maar Ananias krijgt niet het hele verhaal te horen over wat Gods plan nog verder is met het leven van Saulus, het enige wat hij krijgt te horen is wat hij moet doen. Maar jammer genoeg wordt deze kennis vaak in de verkeerde context gebruikt. Meestal wordt dit gebruikt als een excuus om onszelf niet te hoeven verdiepen in de plannen, verlangens en werken van God.

De enige manier om hier naar te kijken is te begrijpen hoe groot het plan van God is en dat God ons allemaal onderdeel wil laten zijn van dit grote plan. We zullen nooit het hele plan kunnen begrijpen net zo min dat we alleen de liefde van God kunnen bevatten. We zijn allemaal nodig in het lichaam van Christus, we zijn allemaal discipelen die God wil gebruiken voor het finale plan zoals beschreven in het bijbelboek Openbaring.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.